NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Betere projectbeheersing door stappenplan van DLG

16 mei 2014

Dienst Landelijke Gebied (DLG) heeft een stappenplan voor de aanpak van projecten ontwikkeld. Dit stappenplan helpt om de noodzakelijke elementen van een project in beeld te brengen, maar wordt ook toegepast om risico’s op te sporen. Het stappenplan is gebaseerd op systeembouwkunde (ook bekend als Systems Engineering) met praktische, toepasbare methoden en technieken die steeds vaker wordt toegepast in de grond-, weg- en waterbouw.

De onderdelen van een project moeten zorgvuldig en gestructureerd worden samengesteld, wil het eindresultaat voldoen aan de vraag van de opdrachtgever. Het is belangrijk dat gedurende de hele looptijd van het project een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Het stappenplan van DLG geeft aan wat nodig is om het project (het systeem) te analyseren en waaruit de risicoanalyse bestaat.

De methode is sinds 2011 in zijn geheel of in onderdelen in circa tien projecten toegepast. Onder andere in het project Tuinen van West in Amsterdam, een nieuw park aan de rand van Amserdam. Het project is na afloop geëvalueerd met de drie betrokken partijen: de aannemer, de opdrachtgever en DLG. Alle partijen gaven aan positief te staan ten opzichte van de werkwijze.

Wilco Kraamer, senior-adviseur aanbesteden en contractvormen van DLG: “Dit stappenplan is vooral gemaakt om in een project gedurende het hele ontwerpproces te toetsen of het eindresultaat overeenkomt met de vraag van de opdrachtgever. Het is een verdieping van de projectmatige aanpak, om een nog betere projectbeheersing te krijgen. Met dit stappenplan kan je gestructureerder te werk gaan, op een systematische wijze. Niet alle stappen zijn in ieder project noodzakelijk. De eerste stappen blijken het moeilijkst: het goed definiëren van het probleem waar het project over gaat. In een gevorderd projectstadium is het belangrijk te weten of de oplossing die wordt uitgewerkt, nog steeds voldoet aan de vraag van de opdrachtgever. De kracht van dit stappenplan is dat het eenvoudig is: overzichtelijk en kort.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet