NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Deel je ontwerp voor waterveiligheid of zoetwater met heel Nederland

19 juni 2014

Heb je als ontwerper een integraal ontwerp met de nadruk op waterveiligheid of zoetwater gemaakt? Stuur die dan uiterlijk 15 augustus 2014 in voor publicatie in Ontwerp Delta.NL.

Het ministerie van IenM organiseert eind oktober 2014 een debat over de kansen op het raakvlak van water en ruimte. Het zal een inspiratiebron zijn voor de uitwerking van de visievorming naar de uitvoering van het Deltaprogramma.

De publicatie Ontwerp Delta.NL is onderdeel van het debat. Het zal de vakmanschap van Nederlandse ontwerpers tonen en ruimte bieden voor opini‘rende essays. Inzenders kunnen zo de vakgemeenschap, bestuurders en potenti‘le opdrachtgevers hun werk tonen.

Deelnemers kunnen maximaal 5 ontwerpen inzenden. De specifieke eisen voor inzendingen zijn hier beschreven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet