NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Transporteren eenden vissen?

11 juni 2014

Regelmatig worden in stilstaande wateren vissen gevonden, die daar duidelijk niet zelfstandig terecht konden komen. Watervogels, zoals eenden, worden dan vaak als waarschijnlijke verspreider van viseitjes aangewezen en dus als oorzaak van de vestiging van de vissen. Maar zou dat werkelijk zo zijn, of is de mens wellicht meestal toch de oorzaak?

Uitgebreid literatuuronderzoek
Vissen en amfibie‘n gaan niet goed samen. Amfibie‘n trekken daarbij aan het kortste eind, omdat die vaak opgegeten worden door vissen. Van nature komen er in amfibie‘npoelen dan ook meestal geen vissen voor. Toch worden er regelmatig vissen gevangen in zo'n poel en dan vragen herpetologen en terreinbeheerders zich af hoe dit kan. Transport door vogels wordt daarbij vaak genoemd, maar bewijzen daarvoor zijn er nauwelijks. Ook een uitgebreid literatuuronderzoek heeft hiervoor geen sluitend bewijs kunnen leveren. Vogels dobberen weliswaar rond in kikkerpoelen en visseneitjes kœnnen aan de poten van watervogels kleven, waarna ze tijdens een vlucht naar een ander water korte tijd buiten het water kunnen overleven. Maar de kans dat dit daadwerkelijk gebeurt wordt zeer klein geacht.

Na kritische beschouwing van de literatuur over dit onderwerp concludeert Benedikt Schmidt daarom dat eenden slechts in uitzonderlijke gevallen verantwoordelijk zijn voor de kolonisatie van voortplantingswateren van amfibie‘n door vissen, en dat andere factoren, met name de verspreiding door de mens, veel belangrijker en vaker voorkomen. Zet daarom nooit zomaar vissen uit in een poel, plas of ven, omdat dit grote schade veroorzaakt aan amfibie‘npopulaties.

Meer lezen?
Het artikel 'Transporteren eenden vissen naar voortplantingswateren van amfibie‘n?' van Benedikt R. Schmidt, is opgenomen in tijdschrift RAVON 53 dat deze week is verschenen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet