NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noodkreet om duurzame visserij

4 jun 2014

Natuurmonumenten pleit voor snelle afspraken over verduurzaming van de garnalenvisserij in de Waddenzee en Noordzeekustzone. 'Er wordt al drie jaar vergaderd en gediscussieerd over het verminderen van de visserijdruk op de Waddenzee,' legt regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten uit.

'We hebben nu samen met andere natuurorganisaties een noodkreet verzonden aan de betrokken bestuurders. We vinden dat er op korte termijn een akkoord moet komen met maatregelen die goed zijn voor de Waddenzee en de garnalenvissers. We willen een juridisch conflict voorkomen.'

Werelderfgoed
De Waddenzee is het grootste natuurgebied van ons land en van internationale betekenis voor trekvogels. Het leven in en op de wadbodem vormt de basis van de natuur in de Waddenzee. Het is een voedselbron voor garnalen, krabben, vissen en vogels. 'Het wordt tijd dat de bodem in grote delen van de Waddenzee rust krijgt en dat schelpdieren, wormen en ander bodemleven zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor de bodem voor de Nederlandse kust. Werelderfgoed Waddenzee verdient dat.'

Meer rust voor bodem
De gesprekken tussen natuurorganisaties en visserijsector verlopen constructief. Er liggen voorstellen om bodemleven te ontzien en bijvangsten te beperken door de visserijdruk te verkleinen, gevoelige gebieden met rust te laten en vistechnieken aan te passen. De natuurorganisaties vinden dat sluiting van delen van de zee voor visserij samen moet gaan met het opkopen van vergunningen. 'We moeten voorkomen dat door het sluiten van gebieden, met hetzelfde aantal schepen in een kleiner gebied de visserijdruk verder toeneemt. Om dat te regelen is een goede opkoopregeling nodig.'

Convenant in de maak
Tijdens een bijeenkomst afgelopen dinsdag bleek dat de noodkreet gehoor lijkt te krijgen. Een convenant voor de garnalenvisserij op de Waddenzee is bijna rond. 'Nu moet nog aansluiting worden gezocht bij afspraken rond de Noordzeekustzone en de toezeggingen voor financiering harder worden.' De betrokken partijen nemen eind juli een definitief besluit over ondertekening en uitvoering van het akkoord (VisWad).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet