NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onner- en Oostpolder gereed voor natuur, waterwinning en waterberging

3 juni 2014

Door de inrichting van de Onner- en Oostpolder heeft de provincie Groningen er een nieuw natuurgebied van 875 hectare bij. De twee polders tussen Haren en Noordlaren hebben ook een belangrijke functie als waterwingebied en waterbergingsgebied.

In het natuurgebied hebben moerasbosjes en poelen grote aantrekkingskracht op water- en moerasvogels, zoals de grote zilverreiger en steltkluut. Een ander deel van de polders is geschikt voor weidevogels. Het gebied is toegankelijk voor fietsers en wandelaars.

Natuur Zuidlaardermeer
De Onner- en Oostpolder maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Ze liggen ten westen van het Zuidlaardermeer. Door de nieuwe inrichting is het mogelijk de natuur rondom het Zuidlaardermeer nog verder te ontwikkelen. Het Zuidlaardermeer is Natura 2000-gebied. Dit betekent dat het op Europees niveau wordt beschermd. De investeringen in natuur leveren hier zichtbaar resultaat op. Het Zuidlaardermeergebied is een paradijs voor bijzondere vogels als zeearenden en witwangsterns. Door die vogelrijkdom heeft het sinds enkele jaren internationale bekendheid.

De inrichting van de Onner- en Oostpolder gebeurde in het kader van de herinrichting Haren. Door landbouwpercelen aan te kopen en te ruilen, was het mogelijk het gebied vrij te maken voor de natuur. De polders zijn nu ingericht als zomerpolders. Dit houdt in dat er in de winter water wordt ingelaten, zodat het gebied in de lente en zomer aantrekkelijk is voor moeras- en weidevogels. Hiervoor zijn onder andere stuwen geplaatst en dijkjes opgehoogd. De waterbeheersing is zo geregeld dat omringende landbouwbedrijven er geen last van hebben. Het beheer van de polders gaat naar Het Groninger Landschap.

Viering
Bij het werk in het landinrichtingsgebied Haren wordt de landinrichtingscommissie ondersteund door Dienst Landelijk Gebied (DLG) en het Kadaster. Het afgesloten werk in de Onner- en Oostpolder werd op 28 mei gevierd.

Harmen Ritsema, medewerker gebiedsontwikkeling van DLG in Groningen, was nauw betrokken bij de uitvoering: "Met de zomerpolders bootsen we de vroegere inundatie van de rivier de Hunze kunstmatig na toen er nog geen dijken waren. Het gebied wordt nu al zo goed gebruikt door vogels, dat het hoog op de lijst van vogelspotters staat. Met de inrichting hebben we een belangrijk natuurdoel gerealiseerd. DLG heeft hier zijn meerwaarde als onafhankelijke partner zonder winstoogmerk bewezen."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet