NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ook Jumbo en Sodexo aan de slag voor de bijen

16 juli 2014

Jumbo Supermarkten en Sodexo hebben zich aangesloten bij het initiatief Bee Deals. In dit unieke ketenproject gaan verschillende partners samenwerken aan de verbetering van de leefomgeving van bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening. Onder het motto “iedereen kan wat doen voor de bijen” heeft adviesbureau CLM voedingsbedrijven, waterbedrijven en overheden bij elkaar gebracht. De partners gaan onder andere aan de slag met bij-vriendelijke maatregelen in hun bedrijfsvoering, zoals het inzaaien van bloemrijke randen en het plaatsen van insectenhotels.

Onder begeleiding van CLM hebben Jumbo, The Greenery, Sodexo, Willem & Drees, Kieft Seed, samen met de gemeente Oss, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas en Rijnland en de Triodos Foundation een tweejarig traject uitgestippeld voor verbetering van de leefomgeving van bijen. Het project is inmiddels gestart en loopt tot medio 2016.

De aanpak van het initiatief is bij-vriendelijke maatregelen in de bedrijfsvoering op te nemen, via verrassende afspraken tussen partners in de ketens. Het instrument daarvoor is de Bee Deal: een afspraak tussen partijen die met elkaar in voedings-, water- en overheidsketens zitten. Zo kan Willem & Drees afspraken maken met telers van groenten en fruit over het inzaaien van voedselrijke bloemen en het zo min mogelijk gebruiken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Omgekeerd kunnen dezelfde telers aan Willem & Drees vragen bijenhotels te plaatsen en hun producten met speciale vermelding te verkopen. De afnemer van de groente en fruit, bijvoorbeeld Sodexo, kan zélf enkele maatregelen nemen en aan de afnemers van hun producten meegeven hoe zij zelf – thuis - iets voor de bijen kunnen doen. Door deze afspraken in een Bee Deal vast te leggen, kunnen samenwerking en communicatiekracht optimaal benut worden.

Net als in het voorbeeld van Sodexo en Willem & Drees, gaan ook alle overige partijen met elkaar afspraken maken over bij-vriendelijke maatregelen. CLM en Food4Bees faciliteren dit proces, onder meer door de ontwikkeling van een Gids voor Goede BijenPraktijken, begeleiding in de uitvoering van maatregelen door partners, werving van telers en de communicatie onderling en extern. In het najaar van 2014 vindt de lancering van de website plaats. Via twitter kunt u @thebeedeals nu al op de voet volgen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet