NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Water Oude Maasarm Keent stroomt weer

8 juli 2014

Vrijdag 4 juli is de Oude Maasarm Keent opgeleverd tussen Grave en Ravenstein in Noord-Brabant. De oude arm van de Maas die in de jaren ’30 was gedempt is opnieuw uitgegraven. Nieuwe natuur, een betere waterkwaliteit en bescherming tegen hoog water zijn het resultaat.

Over een lengte van 4 kilometer is circa 3,4 miljoen kuub grond vrij gekomen. Door slim hergebruik van de grond werd ruim 30 % op de kosten bespaard. Het project heeft ruim 15 jaar geduurd.

Nieuwe natuur
Keent is nu een met natuur en water omzoomd ‘eiland’, met 330 hectare nieuwe spannende natuur. Hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en een betere waterkwaliteit gaan hier hand in hand. Niet alleen is de vroegere Maasarm weer terug, parallel aan de rivier is nog een tweede geul gemaakt. De Maas kan hierdoor bij hoogwater veel meer water afvoeren. Het risico dat het water zich een weg zoekt naar het bewoonde land achter de dijken is nu veel kleiner. De lagere waterstand bij hoogwater is stroomopwaarts nog zeker tot bij Cuijk merkbaar. Doordat er poelen en een kleine geul zijn gegraven, is er in het natuurgebied altijd ondiep water te vinden. Dat is gunstig voor waterdieren, vissen en waterplanten. De natuurontwikkeling in het gebied verloopt dan ook voorspoediger dan verwacht. Bijzondere soorten als lepelaar, ooievaar, kluut, bosrietzanger en wolfsmelkwespvlinder zijn al gesignaleerd.

Taurus-runderen aan de oever
Met een speciaal fokprogramma is ook de taurus, een kruising die veel lijkt op het oerrund, teruggebracht in het gebied. Dit rund met zijn karakteristieke grote horens gaat het gebied nu het hele jaar rond begrazen.

Samenwerking
Oude Maasarm Keent is een samenwerking tussen Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat Limburg, Brabants Landschap, de gemeente Oss en het waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant. Het is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken. De Europese Unie (Interregionale samenwerking) en de provincie Noord-Brabant verleenden subsidies. De kosten van dit dit natuur- en hoogwaterveiligheidsproject bedroegen 12 miljoen euro.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet