NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderse bijdrage aan Natuurmonumenten voor natuur

9 juli 2014

Natuurmonumenten ontvangt van de provincie Gelderland 7,9 miljoen euro voor nieuwe natuur en natuurherstelmaatregelen. Hiermee verandert Natuurmonumenten in vijf jaar 312 hectare van haar landbouwgronden in nieuwe natuur. Daarnaast neemt Natuurmonumenten maatregelen om bestaande natuur te verbeteren. De provinciale subsidie dekt 95 procent van de kosten.

Met deze subsidie voor nieuwe natuur en natuurherstel maakt Natuurmonumenten de natuur gezonder en verrijkt daarmee Gelderland. Dat is niet alleen goed voor de inwoners en recreanten, maar ook voor het bedrijfsleven, want het levert ook werkgelegenheid op. Want investeren in de natuur, maakt een investering in de economie mogelijk', aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor natuur en werkt daarvoor samen met allerlei partijen. Sinds december 2013 kunnen eigenaren en beheerders van natuur, die aan een aantal eisen voldoen, een bijdrage aanvragen voor herstelmaatregelen en maatregelen om nieuwe natuur aan te leggen. Deze subsidie voor Natuurmonumenten is de tweede aanvraag voor nieuwe natuur en herstelmaatregelen. Al eerder ontving het Nationale Park De Hoge Veluwe een financiële bijdrage.

De rijke Gelderse natuur en het landschap zijn heel belangrijk voor de Gelderlanders. Variatie in soorten, beleving en gebruik zijn daarin de sleutelwoorden. De provincie stimuleert en helpt organisaties, gemeenten, bedrijven en inwoners om goed voor natuur en landschap te zorgen. Dat doet ze met kennis, geld en duidelijke afspraken.     

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet