NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schapen duurzaam in het landschap

10 juli 2014

Een herder die met zijn kudde door het landschap trekt spreekt veel mensen aan. Het is een veel toegepaste en waardevolle beheermaatregel in natuurgebieden. Intussen behoort de rondtrekkende schaapskudde tot het cultureel erfgoed, ook in Limburg. De Provincie Limburg gaat, samen met andere partijen, een onderzoek doen naar de inzet van schapen in het landschap.

“Schapen maken onderdeel uit van ons cultureel erfgoed binnen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het landschap is goed voor iedereen: boeren, burgers, ondernemers en toeristen. Het is dan ook belangrijk dat een ieder daaraan, vanuit zijn eigen interesseveld, een bijdrage levert. Dat willen we dan ook graag ondersteunen. Niet met een subsidie maar in de vorm van een praktisch haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van schapen in het Nationaal Landschap Zuid- Limburg”, aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck tijdens de start van het onderzoek naar gescheperde begrazing, afgelopen woensdag 9 juli bij de Schaapskooi Mergelland in Epen.

Waarom schaapskuddes?
Het idee om met één of meer schaapskuddes permanent door Zuid- Limburg rond te trekken vereist een samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindende groenstroken. De schapen houden niet alleen het gras kort, maar zorgen ook voor verspreiding van planten. Zij vervoeren zaden in hun vacht en hoeven. De soortenrijkdom neemt dan ook toe. Schaapskuddes in het landschap verhogen ook de beleving van het Zuid-Limburgse landschap.

De toekomst van schaapskuddes in Limburg
Maar de toekomst van gehoede schaapskuddes in Zuid-Limburg staat onder druk nu de subsidie voor schaapskuddes is afgeschaft. Dit overkwam ook de schaapskudde in het Gulpdal. In 2011 bleek tot overmaat van ramp dat terreineigenaar Staatsbosbeheer het beheer van een schaapskudde niet langer kon betalen. Een dubbele klap voor de schaapskudde. Door een snelle actie van de stichting Vrienden van Schaapskooi Mergelland kon de schaapkudde gered worden. Daarnaast is gezocht naar een structurele oplossing voor deze schaapskudde.

Onderzoek naar mogelijkheden
De Provincie Limburg heeft de stichting Schaapscompagnie Mergelland opdracht gegeven tot een onderzoek naar de waarde van gehoede schaapskuddes. Maar vooral ook naar de mogelijkheden om deze te financieren om zo de ecologische én toeristische waarden die schaapskuddes hebben op het landschap te borgen. Het onderzoek richt zich op het Gulpdal, maar wordt daarna ook breder getrokken naar het nationaal landschap Zuid- Limburg. De projectleiding van het onderzoek berust bij IKL (stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen) die samen met een werkgroep bestaande uit Staatsbosbeheer, Provincie Limburg en de Schaapscompagnie Mergelland het onderzoek uitvoert.
Het onderzoek heeft een looptijd van drie jaar en wordt mogelijk gemaakt de gemeente Gulpen- Wittem, gemeente Vaals, stichting Het Limburgs landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, stichting Ark, stichting IKL, VVV Zuid- Limburg en stichting Schaapscompagnie Mergelland. Alle organisaties dragen een deel van de onderzoekskosten.

Op 9 juli heeft Gedeputeerde Patrick van der Broek van de Provincie Limburg het officiële startschot voor dit onderzoek gegeven door samen met de herder de schaapskudde het gebied in te leiden. (foto)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet