NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vanaf 2017 één waterschap in Limburg: Waterschap Limburg

9 juli 2014

Op vrijdag 4 juli 2014 hebben de Provinciale Staten (PS) unaniem besloten tot fusie van de Waterschappen in Limburg. Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas worden per 1 januari 2017 samen Waterschap Limburg. Een stabiele toekomst realiseren voor en het waarborgen van het waterschapsbestel in Limburg, dat is het doel van de fusie.

Door dit akkoord krijgen de waterschappen de mogelijkheid om zich in de toekomst nog steviger te positioneren. In het bijzonder als het gaat om veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water in Limburg. Bert Kersten, gedeputeerde voor duurzaamheid en energie: "Provinciale Staten hebben ingestemd en daar ben ik blij mee. Het was geen makkelijk proces maar het resultaat staat er! Dit betekent ook dat de beide waterschappen zich vanaf nu samen op de toekomst kunnen richten, in het bijzonder op de ambities van Waterschap Limburg". Na fusie ontstaat er één tariefstelsel voor heel Limburg. Het ontstaan van één tariefstelsel houdt in dat de bestaande verschillen in de tarieven tussen het Waterschap Roeren Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei verdwijnen. De tarieven na fusie zijn de verantwoordelijkheid van het nieuwe waterschapsbestuur. Het bestuur heeft, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten (GS), de instrumenten om té grote tariefsprongen te voorkomen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet