NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beter beheer Waddenzee van start

3 juli 2014

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee beter kan. Het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied stelden het plan op in de vorm van een samenwerkingsagenda. De samenwerkingsagenda is verstuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Zij hebben dit plan op 2 juli 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het plan is het antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting". Naar aanleiding van dit rapport zijn het RCW en de Beheerraad gevraagd om een advies uit te brengen.
Bij dit plan gaat het om samenwerking op alle fronten. Dit zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht, crisis- en calamiteitenbeheersing, fysiek onderhoud, herstelmaatregelen, zonering en geleiding, monitoring en onderzoek, voorlichting en promotie. Belangrijke eerste stap is het opzetten van één gezamenlijk digitaal register met alle afgegeven vergunningen in de Waddenzee. Ook komt er één gezamenlijke uitvoering van herstel en ontwikkeling. Ten slotte komt er één programma voor voorlichting, educatie en promotie van het Werelderfgoed Waddenzee.

Alle beheerders hebben input geleverd aan het plan om beter beheer op korte termijn te kunnen realiseren. Tegelijk is het perspectief voor 2018 vastgesteld. Het einddoel is te werken als één beheerder in 2018. Hiervoor is een gezamenlijk en integraal plan voor het beheer noodzakelijk. Aansturing van de uitvoering van de samenwerkingsagenda gebeurt gezamenlijk. Aan het roer staan de vier opdrachtgevers. Dit zijn Rijkswaterstaat (voorzitter), het ministerie van Economische Zaken, de provincies en de natuurorganisaties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet