NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noordwest- en Noordoost-Fryslân voorgedragen voor Europese plattelandssubsidies

1 juli 2014

De provincie stelt voor dat de regio’s Noardwest-Fryslân en Noordoost-Fryslân in aanmerking komen voor een LEADER-subsidie. Dit geldt voor de periode 2014-2020. Het betreft financiële steun vanuit het een Europees subsidieprogramma voor plattelandsprojecten.
De definitieve aanwijzing vindt in het voorjaar van 2015 plaats. De provincie zet in op deze regio’s gezien de uitdagingen op het gebied van economie en leefbaarheid. Ook de demografische ontwikkelingen in deze regio’s spelen hierbij een rol. Tot en met 2020 gaat het om een provinciale bijdrage van 2,45 miljoen euro. Vanuit Europa gaat het om eenzelfde bedrag.

LEADER
LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. LEADER staat voor 'Samenwerking voor plattelandsontwikkeling'. Gedeputeerde Johannes Kramer: “It giet om in subsydzjeprogramma dat ynwenners ynspirearret om harren leefomjouwing te ûntwikkeljen. Dizze oanpak giet út fan de krêft fan de regio en stimulearret ideeën fan ûnderop. Dizze oanpak is my út it hert grepen”.

Streekwurk
De Provincie Fryslân werkt samen met Wetterskip Fryslân en de gemeenten aan bruisend en toekomstbestendig platteland. Dit gebeurt in vijf plattelandsgebieden via een gezamenlijk uitvoeringsprogramma: de streekagenda. Ook werkt de provincie samen met inwoners en organisaties aan een aanpak van onder op. Eén route hiervoor is het gebruik van de LEADER-aanpak. Daarnaast komt er medio 2015 een Iepen Mienskips Fûns beschikbaar. Het Iepen Mienskips Fûns zorgt voor een impuls van 2,5 miljoen euro voor projecten voor, door en van de mienskip.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet