NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schaars Pimpernelblauwtje gebaat bij nieuwe natuur

26 juni 2014

In het gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek bij ’s-Hertogenbosch wordt 170 hectare voormalige landbouwgrond tot nieuwe natuur ontwikkeld. Het zeer zeldzame Pimpernelblauwtje krijgt zo een groter leefgebied.

Pimpernelblauwtje
Het Pimpernelblauwtje, met aan de bovenkant helder donkerblauwe vleugels, komt in Nederland alléén nog voor op een paar hectare blauwgrasland in de Moerputten.

Natuurontwikkeling onder de rook van Den Bosch
De natuurontwikkeling in het Vlijmens Ven gaat hand in hand met hoogwaterbescherming van de stad den Bosch. Het gebied wordt ingericht als overstromingsgebied en draagt bij aan het voorkomen van situaties als in de jaren ’90 toen de A2 onder water was gelopen.

Van de voormalige landbouwgronden wordt de zwaar bemeste toplaag afgegraven. Onder invloed van kwelwater kunnen soortenrijke schraallanden ontstaan, waar verdwenen soorten als Spaanse ruiter en Grote pimpernel weer een plek zullen vinden. Het leefgebied van het bedreigde Pimpernelblauwtje zal flink worden vergroot. Met de natuurontwikkeling krijgt de Brabantse biodiversiteit een sterke impuls en worden tevens de Natura 2000 doelen gerealiseerd.

Samenwerking
Het project is een samenwerking van Waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vlinderstichting, gemeente Heusden en de provincie met steun van de Europese Gemeenschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet