NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg investeert € 8 miljoen in goudgroene natuur

26 juni 2014

Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Natuurrijk Limburg en Coöperatie Bosgroep Zuid-Nederland ontvangen samen ruim € 8 miljoen van de Provincie Limburg. De natuurorganisaties gaan met het bedrag ongeveer 150 hectare (vooral goudgroene) natuur realiseren op verschillende plekken in de provincie. Dit doen ze door bijvoorbeeld landbouwgrond om te zetten naar natuurgebied. Ook worden specifieke maatregelen genomen die gericht zijn op het beschermen van door uitsterven bedreigde diersoorten.

Gedeputeerde Patrickvan der Broeck is verantwoordelijk voor Natuur: "Hulde aan de natuurorganisaties! Nog geen twee maanden nadat we onze handtekeningen hebben gezet onder de zogenaamde 'Verklaring van Groot-Buggenum' worden de eerste natuurprojecten al gerealiseerd."

Aan de slag met gezamenlijke aanpak
De Verklaring van Groot-Buggenum is het startsein geweest voor een gezamenlijke opgave, waarin een aantal vraagstukken centraal staan: Hoe gaan we om met gronddossiers, hoe wordt omgegaan met recreatief medegebruik, hoe pakken we openstelling voor publiek aan, kortom: hoe gaan we samen aan de slag met de nieuwe aanpak van de Limburgse natuur? Afspraken hierover staan inmiddels dus beschreven in de Verklaring van Groot-Buggenum. Deze verklaring is tevens een blijk van goede intenties van alle deelnemende partijen: van afspraak naar actie! Goudgroene natuur is de ruggengraat van het Limburgse natuurlandschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet