NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bouwen met natuur’ levert jaarlijks meer dan 45 miljoen op

18 jun 2014

Rijksoverheid, Waterschappen en Provincies kunnen jaarlijks minstens 45 miljoen euro besparen als zij op het vlak van waterbeheer vaker bouwen met de natuur. Dat blijkt uit een onderzoek van Sterk Consulting, in opdracht van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.

In het Nederlands waterbeheer gaat jaarlijks veel geld om. Door klimaatverandering en scherpere veiligheidsnormen neemt dat de komende decennia toe. Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten en voorzitter van de coalitie: “Watermanagement in Nederland is noodzakelijk, een groot deel van Nederland ligt immers onder zeeniveau. Droge voeten en kwalitatief goed water vinden ook wij erg belangrijk.

Er is echter veel winst te boeken door niet standaard terug te vallen op technische oplossingen. In veel gevallen kan het duurzamer en efficiënter worden aangepakt door simpelweg de natuur in te zetten. In tegenstelling tot nu worden zo kosten bespaard en profiteert de natuur in Nederland er fors van. Twee vliegen in een klap.”

De Onlanden
De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers voerde afgelopen vier jaar samen met waterbeheerders twintig projecten uit waarbij de natuur een rol speelt op gebied van watermanagement, de zogenoemde klimaatbuffers. De bestaande voorbeelden van klimaatbuffers geven goed weer dat de natuur hierbij floreert en de waterveiligheid wordt geborgd, maar ook de recreatie en de economie wordt gestimuleerd.

Een voorbeeld is het 2200 hectare grote natuurgebied De Onlanden bij Groningen, waar overtollig water rondom die stad wordt opgevangen. Begin 2012 bracht het hoge water grote delen van stad en de provincie Groningen in gevaar. Daaronder hoorde de kunstcollectie van het Groninger Museum, dat een aantal jaren eerder om die reden al eens ontruimd moest worden. Door de inzet van het nieuwe natuurgebied als waterberging konden in 2012 museum, stad en provincie voor overstroming worden behoed.

De kosten voor deze duurzame ecologische oplossing bedroegen 40 miljoen euro. De traditionele oplossing, kadeverhoging in een groot gebied rondom Groningen, zou 115 miljoen euro hebben gekost. Het financiële voordeel bedroeg dus ruim 70 miljoen euro.

Ruim 100 concrete projecten
Voor het onderzoek werden zes bestaande groene watermanagementprojecten onder de loep genomen, zoals De Onlanden, De Oesterdam en De Hunze. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers ziet op nog eens honderd locaties mogelijkheden waarbij hetzelfde besparingspotentieel van toepassing zou kunnen zijn als men bouwt met natuur. “En dan hebben we nog niet eens alle projecten in Nederland onderzocht. We roepen Rijksoverheid, Waterschappen en Provincies dan ook op om waar mogelijk structureel de natuur te betrekken, aan het begin van de tekentafel, en niet te kiezen voor de traditioneel gebaande wegen. Dat gebeurt nu nog te weinig. Dat leidt tot gemiste kansen”, aldus Wams.

* Nationale waterveiligheid – 25% van alle projecten in Nederland is geschikt voor natuurlijke oplossingen, besparing kan oplopen tot 3500 euro per strekkende meter - voor de schatting is uitgegaan van een mediaan van 1750 euro, totaal 15 miljoen per jaar te winnen.

* Waterkwaliteit, zoetwatervoorziening en regionale wateroverlast –Op grond van voorbeelden, nationale schattingen en een interpretatie van het besparingsvoordeel is dat voor heel Nederland tussen de 35 en 40 miljoen per jaar.

Het gaat hierbij om directe winst die Rijk, waterschappen en provincies daadwerkelijk kunnen inboeken in het waterbeheer. Synergiewinst voor het natuurbeheer en minder makkelijk in geld uit te drukken meerwaarde voor natuur en bijvoorbeeld recreatie en drinkwatervoorziening zijn hier nog niet in meegenomen en komen daar nog eens bij. Sterk Consulting en de natuurorganisaties stellen voor dat de overheid verkenningen voor groene alternatieven verplicht stelt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet