NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De Peilstok 2014 - Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving

31 juli 2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu looft een prijs uit voor projecten die anderen inspireren om klimaatbestendig en waterrobuust te denken en te handelen. Biedt uw project inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken? Schrijf u dan vóór 1 september in en maak kans op deze prestigieuze prijs!

De Peilstok 2014
Voor De Peilstok 2014 kan elke opdrachtgever in Nederland zijn project inzenden volgens de deelnamevoorwaarden. De Rijksoverheid is van deelname uitgesloten. Kanshebbers voor De Peilstok 2014 zijn dé verbeelding van de Klimaatbestendige Stad. Het zijn iconen die laten zien wat mogelijk is inzake klimaatbestendig en waterrobuust denken en handelen in de bebouwde omgeving. Ze bevatten integrale klimaatadaptieve oplossingen op bijvoorbeeld ruimtelijk, technisch, juridisch, organisatorisch, participatief en financieel gebied. Het zijn tastbare en zichtbare projecten die op bijzondere, innovatieve en state of the art wijze tot stand zijn gekomen en aanzetten tot navolging. De Peilstok 2014 inspireert, is herkenbaar en communicatief overtuigend. De prijs bestaat uit een trofee en nog nader vorm te geven bijzondere publiciteit. De meest bijzondere, inspirerende projecten worden verzameld in een boek dat wordt aangeboden aan de jury tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie op 9 oktober aanstaande.

Klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving
Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Daarbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. Eén van de onderdelen van het Deltaprogramma is Ruimtelijke Adaptatie. In de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie zal het Deltaprogramma voorstellen opnemen om de ruimtelijke inrichting van Nederland waterrobuust te maken. De stad is de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en hun ommeland is daarom essentieel. Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, en heeft flinke gevolgen voor de gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving en economie. Door de klimaatopgave op te pakken kan een verbetering van de stedelijke kwaliteit worden bereikt en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten vermeden worden. Meer informatie is te vinden op www.klimaatbestendigestad.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet