NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landgoed De Steegh gaat met intentieverklaring goudgroene toekomst tegemoet

22 aug 2014

Landgoed De Steegh, gelegen ten noorden van Grubbenvorst en grenzend aan natuurgebied Kaldenbroek, is een uniek stuk Noord-Limburg. Het betreft een fraai uitloopgebied voor de kern Grubbenvorst en tevens een verbinding naar het natuurgebied Kaldenbroek. De provincie kent de natuur rondom het feeërieke landgoed nu de hoogste natuurstatus toe.

Landgoed De Steegh is het eerste project waarbij de contouren van het nieuwe beleid voor het herbegrenzen van natuurzones zichtbaar wordt. Het toekennen van de goudgroene status voor maar liefst 5,93 ha van het in totaal 13,67 ha omvattende Landgoed De Steegh geeft aan dat deze natuur de hoogste prioriteit geniet. Op 22 augustus werd de intentieverklaring getekend door de gemeente Horst aan de Maas het Waterschap Peel en Maasvallei, de heer Breukers van Landgoed De Steegh en de Provincie Limburg.

De Limburgse natuur is verdeeld in drie categorieën. In goudgroen, zilvergroen en bronsgroen kent de Provincie bepaalde gebieden een zekere prioriteit toe. Goudgroen staat voor de ‘parels’ van de Limburgse natuur. Deze categorie krijgt de hoogste prioriteit. In het door het College vastgestelde ontwerp Provinciaal Omgevingsplan (POL 2014) wordt een gedeelte van het landgoed begrensd als goudgroene natuur, het overige als zilvergroene natuur. Gedeputeeerde Patrick van der Broeck: ,,Door een intentieverklaring te tekenen loopt de initiatiefnemer, de heer Breukers van het landgoed geen onnodige vertraging op bij het realiseren van zijn plannen met het landgoed. Tevens is hierdoor de Molenbeek van Lottum, die ontspringt op het Landgoed, beter beschermd tegen eutrofiëring. Verder geniet ook het natuurgebied Kaldenbroek een maximale bescherming. Het beschermen van natuurschoon is één ding, het duidelijk markeren van gebieden waar wel –binnen vastgestelde kaders- ontwikkelingen kunnen plaatsvinden op gebied van landbouw is een ander. Met het POL voorzien we in de behoefte om zowel het kwetsbare te beschermen als in het stimuleren van ontwikkelingen.”

Het Landgoed De Steegh, dat deel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma Maasgaard, vormt een waardevolle aanvulling op de economische ontwikkelingen elders in en rondom Grubbenvorst. Hierdoor behoudt het Landgoed De Steegh zijn unieke karakter zonder ingeklemd te worden binnen de grootschalige ‘rode’ ontwikkelingen die in de regio plaatsvinden. Het landgoed blijft uiteraard een oase van rust waar de natuurontwikkeling –en beleving vrij baan krijgen. De heer Breukers: ,,Natuurbeheer wordt door de Provincie Limburg gelukkig serieus genomen. Hierdoor krijgt natuur de ruimte om te ontwikkelen en kunnen mensen er van genieten. Ook geeft dit de mogelijkheid het landgoed tot in lengte van dagen levensvatbaar te houden. Het is een investering in de toekomst van het karakteristieke landschap, de natuurkwaliteiten en de toegankelijkheid, rondom het monumentale gebouw. Zo is het gebruik van een landgoed bedoeld.”

Natuurbeleving, cultuurhistorie en een duurzame ontwikkelingsgang voor natuur waarvan mensen kunnen genieten, gaan op het landgoed hand in hand. Zowel bescherming van kwetsbare natuur als ontwikkeling van nieuwe initiatieven op gebied van landbouw of recreatie vormen de kern van de intentieverklaring Landgoed De Steegh. Van der Broeck: ,,We willen in de intentieovereenkomst de kwetsbare natuur rondom het landgoed beschermen en tegelijkertijd de ruimte bieden om een dynamische ontwikkeling van het Landgoed De Steegh niet te belemmeren. Binnen de kaders van een betere bescherming voor natuurzones is er volop ruimte voor ontwikkeling. Bescherming en ontwikkeling staan dus alles behalve op gespannen voet en gaan op flexibele wijze samen. Landgoed De Steegh én Grubbenvorst gaan de komende jaren een goudgroene toekomst tegemoet waarbij de natuur in kwalitatief opzicht aan terrein wint.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet