NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Adviescommissie neemt omstreden inrichtingsplan Mariapeel onder de loep

22 aug 2014

Op initiatief van de Provincie gaat Staatsbosbeheer samen met omwonenden en waterschap het omstreden inrichtingsplan voor de Mariapeel, een hoogveengebied van 1400 hectare in Horst aan de Maas, nog eens onder de loep nemen. Daartoe wordt een adviescommissie in het leven geroepen onder leiding van oud PvdA-Tweede Kamerlid Servaas Huys uit Grubbenvorst, tevens oud-voorzitter van de landinrichtingscommissie Peelvenen.

Servaas Huys: “Alle partijen zijn gebaat met een plan dat kan rekenen op steun van de omgeving en liefst op enthousiasme voor de maatregelen die genomen moeten worden zodat de doelen worden gehaald. Er was en is immers overeenstemming met de uitgangspunten uit het Landinrichtingsplan van 2005 en het Inrichtingsplan Peelvenen-Mariapeel van 2012!”.

Na die tijd zijn de maatregelen om aan de Natura 2000-doelen en de waterdoelen - vervat in het zogeheten Nieuw Limburgs Peil - te kunnen voldoen concreet uitgewerkt. Doel hiervan is om de hoogveenvorming in de Mariapeel weer te reactiveren. Maar de voorgestelde maatregelen stuiten op weerstand van de omgeving. Omwonenden hebben veel moeite met de voorgestelde boskap en vrezen bovendien overlast van muggen door de voorgestelde waterpeilverhoging.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck van Ruimte en Infra: “Om helderheid te krijgen over wat er leeft, welke alternatieven er zijn, hoe er gedacht wordt over de doelen en de inrichting van de Mariapeel is er maar één ding mogelijk; met elkaar om de tafel gaan zitten en een open gesprek aangaan”.

Vandaar het initiatief van de Provincie om deze commissie in te stellen. Het voorstel is inmiddels omarmd door betrokken partijen. De eerder ingediende vergunningaanvragen, zoals in het kader van de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de omgevingsvergunning, gebaseerd op de uitwerking uit 2014, worden door partijen dan ook ingetrokken. ,,Dit maakt dat het gesprek werkelijk open gevoerd kan worden, ”zegt Van der Broeck.

Districtshoofd Marniks Maris van Staatsbosbeheer benadrukt: “ Het landinrichtingsplan is uitgangspunt, Natura 2000-doelen worden door alle partijen eveneens onderkent, nu nog op een goede manier de maatregelen oppakken zodat het totaal haalbaar en realiseerbaar wordt”.

De commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van de Stichting “Behoud Natuurlijk Helenaveen”, dorpsraad Griendtsveen, Werkgroep Behoud de Peel, gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Peel en Maasvallei, Staatsbosbeheer en Provincie. De eerste bijeenkomst is gepland in september.

De opdracht is te komen tot een eensluidend advies over de inrichting van de Mariapeel. Deze zal dan als zodanig worden opgenomen en het huidige plan vervangen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet