NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inventarisatie naar ganzenfoerageergebieden succesvol

7 aug 2014

Provincie Fryslân en BoerenNatuur zijn bijzonder tevreden met de eerste resultaten van de peiling naar de nieuwe ganzenfoerageergebieden. In deze gebieden vangen boeren ganzen op zodat de dieren daar kunnen eten en rusten. Uit de peiling blijkt dat 85% van de boeren, die land hebben in de beoogde 28.000 hectare foerageergebied, mee wil doen. 10% wil niet meedoen en 5% houdt nog een slag om de arm.

In opdracht van de provincie Fryslân bracht de vereniging BoerenNatuur in kaart of er voldoende boeren willen deelnemen. De inventarisatie is uitgevoerd door de agrarische natuurverenigingen (ANV’s). De eerste resultaten zijn 7 augustus 2014 bij de provincie aangeleverd. De provincie en BoerenNatuur verwachten dat de effectiviteit van deze foerageergebieden vergelijkbaar is met de oude gebieden. Dit omdat er in deze inventarisatieronde ook boeren zijn gevraagd die eerst niet meededen. In september wordt het nieuwe ganzenbeleid in Provinciale Staten besproken.

Content met resultaten
Gedeputeerde Johannes Kramer: “De foerazjeergebieten binne in essinsjeel ûnderdiel fan it nije belied. Dit nije belied moat de guozzeskea mei 10 persint nei ûnderen bringe. It docht my dêrom goed dat de reeëns grut is. We kinne nammentlik net mear langer wachtsje mei it oanpakken fan de guozzeskea”. Provincie en BoerenNatuur hebben veel waardering voor de voortvarende en degelijke manier waarop de ANV’s deze klus in korte tijd hebben geklaard.

Rust in foerageergebieden
In foerageergebieden vangen boeren trekganzen in de wintermaanden op. De ganzen kunnen hier neerstrijken om te eten en rusten. Buiten de foerageergebieden worden de ganzen verjaagd. De foerageergebieden dragen bij aan het reduceren van schade aan gewassen. Ganzen die in deze gebieden vrij mogen eten en rusten, richten geen schade aan in andere gebieden en hoeven daar ook niet te worden verjaagd.

Historie
De provincie werkt nu haar eigen aanpak uit, nadat de onderhandelingen met de Friese partijen in begin mei 2014 stukliepen. Eerder, in december 2013, spatte het landelijke akkoord uiteen. Toen werd afgesproken dat elke provincie zelf met een aanpak zou komen. In Fryslân slaagden de maatschappelijke partijen er niet in om tot gezamenlijke afspraken te komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet