NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontwerpend onderzoek gaat Alterra versterken

11 september 2014

Met ingang van 1 september zijn drie landschapsarchitecten, Bertram de Rooij, Michael van Buuren en Pieter Boone, bij Alterra begonnen om kwartier te maken op het gebied van ontwerpend onderzoek. Inge Vleemingh zal zich hier per 1 december bij aansluiten. Dit past in de ambitie van Alterra om het ontwerpend onderzoek weer structureel een plaats te geven binnen de organisatie.

Ontwerpend onderzoek
“Als ontwerpers hechten we eraan duidelijk te maken dat het doen van onderzoek ook bij ons centraal staat,” zegt Pieter Boone mede namens zijn collega’s. “We denken dat de ontwerpende discipline hieraan een zinvolle bijdrage kan bieden. We komen geen ‘ontwerpbureautje’ spelen. Het gaat om ontwerpend onderzoek of – zo je wilt – onderzoekend ontwerp, dus om het raakvlak van wetenschappelijk onderzoek en een ontwerpende benadering. Onze meerwaarde ligt denken we in een aantal zaken: het verkennen van een nog onbekende of onwaarschijnlijke toekomst, het zoeken naar alternatieven en het bieden van verbeeldingskracht. Wij hanteren vaak de “3 V’s”: vernieuwen, verbinden en verbeelden. Bij een andere gelegenheid gaan we daar graag met geïnteresseerden eens dieper op in.”

Kennis en kunde van DLG
De vier landschapsarchitecten komen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), die per 1 januari 2015 wordt opgeheven. De opheffing betekent dat de kennis en kunde van DLG verspreid wordt over de provincies en het Rijk. Zo ook op het gebied van ontwerp in het landelijk gebied. DLG had het laatste ontwerpende team bij de Rijksoverheid in de gelederen (35 mensen). Slechts een beperkt deel van de ontwerpers wordt verdeeld over Rijk en provincies.

Brede expertise in het groene domein
De afgelopen jaren heeft de Vakgroep Ruimtelijk Ontwerp onder leiding van Pieter Boone ook een duidelijke beweging gemaakt richting meer fundamentele, generieke opgaven, toegepast onderzoek, procesinnovaties en praktische verkenningen op een keur van thema’s. Alle vier de architecten die nu Alterra komen versterken hebben veel ervaring opgedaan met onderwerpen, beleidsterreinen en thema’s die goed passen in het groene domein van Alterra. Zij hebben gewerkt aan projecten in de landbouw (GLB, agrofoodclusters, stadslandbouw), energie (wind op zee en land, bio-fuel), biobased economy, natuur (EHS, N2000, ecosysteemdiensten), erfgoed (herbestemming, Nieuwe Hollandse Waterlinie), water en klimaat (Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier), stad-land-relaties, en meer, ook in het buitenland gewerkt.

Aanpak vanuit ontwerpbenadering
Pieter Boone: “Als landschapsarchitecten hadden wij altijd primair een inhoudelijke focus, maar ook een procesgerichte rol om met name draagvlak voor beleid en draagkracht in het gebied met elkaar te verenigen. Zo ook het matchen van feiten (onderzoek) en wensen. Dat is het verbindende aspect in ons werk en wij durven te stellen dat we daar succesvol in zijn. Veel van jullie zullen wel eens gehoord hebben van de “Schetsschuiten” van DLG. Wij speelden daarin een belangrijke rol en deze werkwijze brengen we zeker mee naar Alterra om deze hier door te ontwikkelen. Wij zijn er trots op bij Alterra te kunnen werken. Alterra heeft een grote naam op onderzoeksgebied. Wij geloven in het samengaan van wetenschappelijk onderzoek en toegepaste werkwijzen als via een ontwerpbenadering, ten dienste aan vraagstukken in de maatschappij, in gebieden, regio’s en op lokaal niveau. Wij verheugen ons op die samenwerking.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet