NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuuronderzoek met drones

5 sept 2014

In de strijd tegen de verdroging van de natuur zet de provincie Noord-Brabant sinds kort drones in. Het is voor het eerst in Nederland dat drones voor dit doel worden toegepast. Het gaat in eerste instantie om experimenteel onderzoek boven de natuurgebieden Kampina, Brabantse Wal en Groote Peel.

Met behulp van de nauwkeurige digitale beelden die de drones (kleine, ultralichte, onbemande vliegtuigjes) verzamelen tijdens hun vluchten, kan worden vastgesteld welke gebieden droog of nat zijn. 'Eén van de problemen in de natuur is verdroging', vertelt Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie). 'Als je daar iets aan wilt doen, moet je wel precies weten waar dat het hardste nodig is. En of de maatregelen die je neemt uiteindelijk ook succes hebben. Met het slaan van peilbuizen meet je maar een heel klein stukje rond die peilbuis. En het kost erg veel tijd, energie en geld. Door het inzetten van deze op afstand bestuurbare vliegtuigjes kunnen we in korte tijd de gesteldheid van grote gebieden in kaart brengen. Dat is pure winst.'

Kansen
De drone-vluchten worden uitgevoerd door HiView BV – gespecialiseerd in geologische luchtfotografie en geologische dataprocessing. De provincie Noord-Brabant financiert het drones-experiment samen met enkele andere partijen. Van den Hout: 'De techniek is nog volop in ontwikkeling en zal naar verwachting de komende jaren enorm aan belang winnen. Deze toepassing biedt dus innovatiemogelijkheden waar het bedrijfsleven van kan profiteren.'

Effectiever
Noord-Brabant heeft ongeveer 26.000 hectare uiterst waardevolle natuur - waaronder de Natura 2000-gebieden - die verdroogd is. 'We hebben onszelf tot 2027 de tijd gegeven om deze gebieden te vernatten', vervolgt Van den Hout, 'op dit moment zijn we in de helft van de gebieden al bezig met herstelwerkzaamheden. De kosten hiervan zijn ongeveer 100 miljoen euro die door verschillende partners betaald worden. We zijn er allemaal bij gebaat dat de metingen sneller, effectiever en goedkoper kunnen worden verricht.'

Resultaten
De verzamelde data komen eind van het jaar beschikbaar als een webapplicatie en als een app voor IOS apparaten. Samen met de beheerders van de drie Brabantse pilotgebieden (Kampina, de Brabantse Wal en de Grootte Peel) gaat de provincie de verzamelde data dan beoordelen op bruikbaarheid in vergelijking tot traditionele data. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet