NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer werk en betere natuur

10 sept 2104

Gedeputeerde Patrick van der Broeck en Ronald Buiting, directeur van Boswerkt hebben op dinsdag 9 september een overeenkomst ondertekend voor het beheer van bospercelen van de Provincie Limburg. De Provincie gaat daarmee de samenwerking aan met Boswerk.

Dit is een organisatie die er naar streeft om zoveel mogelijk werknemers van sociale werkplaatsen in te zetten bij het beheer van bossen. Het creëren van werkgelegenheid, en het inzetten op deze vorm van 'social return' is een van de speerpunten van de Provincie.

Duurzaam beheer
Het mes snijdt echter aan meer kanten. Door deze samenwerking draagt de Provincie ook bij aan een duurzaam beheer van natuuren landschap. Afhankelijk van de locatie zullen de percelen beheerd worden met aandacht voor recreatie en beleving, natuurwaarden en houtproductie. Het hout dat bij het beheer vrij komt, zal door medewerkers van Boswerkt zoveel mogelijk worden opgewerkt naar hoogwaardige en duurzame houtproducten.

Boswerkt begint dit jaar nog met het beheer van de eerste hectares van de Provincie en zal dit komende jaren steeds meer hectares bos van de Provincie onderhanden nemen. Daarnaast verwacht Boswerkt dat ook andere boseigenaren met haar in zee zullen gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet