NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Website verknoopt Limburgse maatschappelijke organisaties

11 sept 2014

Maatschappelijke organisaties in Limburg kunnen sinds kort gebruik maken van een digitaal platform. Daar kunnen ze zich presenteren aan de doelgroep én elkaar snel zoeken en vinden, kennis en ervaringen delen, problematiek onderling bespreken, hun netwerk vergroten en nog veel meer.

Zichtbaarder en gemakkelijker benaderbaar
Alle 33 erkende maatschappelijke organisaties én de Provincie Limburg doen mee. Ook bedrijven, scholen, gemeenten en andere overheidsinstellingen kunnen zich aansluiten, zodat de onderlinge uitwisseling van kennis en kunde verder verdiept wordt. Aan het nieuwe digitale platform zijn ook een Facebook-pagina en een Twitter-account gekoppeld. Ook op Linkedln en Google+ is het netwerk goed te vinden. Voor de buitenwereld worden de maatschappelijke organisaties op deze manier een stuk zichtbaarder en gemakkelijker benaderbaar.

Snelle communicatie
Peter van Dijk is gedeputeerde voor Zorg en Welzijn, waaronder ook voor Maatschappelijke Organisaties: "In een tijd waarin sociale media zo'n belangrijke rol spelen in het dagelijks leven, biedt www.maatschappelijknetwerklimburg.nl snelle communicatie aan een steeds groter wordende groep Limburgers die met elkaar verbonden zijn via maatschappelijke organisaties en zich belangeloos inzetten voor anderen. Al die organisaties kunnen zich via deze website op een eenduidige manier aan het brede publiek presenteren. Ik vind het belangrijk dat er nu een manier is waarop de Limburgse organisaties kennis, ideeën en ervaringen met elkaar kunnen delen en daardoor samen verfrissende activiteiten ontplooien, 24 uur per dag, 7 dagen per week."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet