NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Omgevingswet: geen blauwdrukNieuwe Omgevingswet: geen blauwdruk

10 september 2014

“De omgevingswet, hij blinkt uit in eenvoud” stelt gedeputeerde Bert Boerman die namens het IPO vandaag deelneemt aan de hoorzitting over de nieuwe Omgevingswet in de Tweede Kamer. De commissie voor infrastructuur & milieu spreekt met verschillende stakeholders over de beoogde veranderingen met de nieuwe Omgevingswet. “Deze wet is een belangrijk instrument voor ons integraal omgevingsbeleid, voor onze rol in programmering en de ontwikkeling van bijvoorbeeld natuur en wegen”.
De Omgevingswet is niet alleen van invloed op rijksbeleid, maar met name ook op het beleid voor de fysieke leefomgeving van gemeenten en provincies. Boerman stelt dat “provincies het bevoegd gezag zijn. Wij moeten uitvoering geven aan de wet. We hebben mede vorm gegeven aan het wetsvoorstel wat nu voor ligt – veel intensieve gesprekken gevoerd - en daarom mogen wij ook zeker niet ontbreken op de hoorzitting.” Naast de provincies en gemeenten heeft de Tweede Kamercommissie ook externe advies- en belangengroepen, wetenschappers, vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en andere betrokken organisaties uitgenodigd.

Bert Boerman benadrukt het winstpunt van de eenvoud van het voorliggende voorstel in relatie tot de complexiteit van het omgevingsbeleid. “We zijn er samen in geslaagd een wet te maken die duidelijkheid schept, waardoor iedereen – maar vooral ook onze inwoners – er straks profijt van heeft. We hebben bijvoorbeeld maar zes kerninstrumenten gecreëerd”. De nieuwe Omgevingswet biedt de ruimte aan provincies om het gedecentraliseerde ruimtelijke ordeningsbeleid zelf in te vullen. “Niemand wil een nationale blauwdruk van de leefomgeving, als provincies kunnen we goed en mooi maatwerk bieden aan onze inwoners, aan de economische activiteiten, de natuur.” Natuurlijk heeft ook het IPO nog wel een aantal wenspunten voor de nieuwe wet, maar “die deel ik deze week eerst met de Kamerleden” aldus Boerman.

Vlak voor de zomer heeft minister Melanie Schultz – van Haegen (IenM) de Omgevingswet aan het parlement aangeboden voor behandeling. Na de hoorzitting is de datum van 1 oktober vastgesteld voor de inbreng van schriftelijke vragen aan de minister. naar boven

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet