NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Welkome kritiek in Tweede Kamer over aanpassing Wet dieren

4 sept 2014

In het plenaire debat in de Tweede Kamer over intensieve veehouderij op 3 september hebben meerdere partijen zich kritisch uitgelaten over de concept-wijziging Wet dieren van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA). Het IPO had in de aanloop naar het debat haar standpunt naar buiten gebracht: het wetsvoorstel in de huidige vorm is voor de provincies “onuitvoerbaar”.

Alleen de VVD, bij monde van woordvoerder André Bosman, gaf aan nu niet te willen debatteren over het voornemen tot aanpassing van de Wet Dieren, omdat staatssecretaris Dijksma eerst de resultaten van de openbare consultatie moet verwerken. De andere partijen namen wel alvast een voorschot op de discussie of ventileerden de ongerustheid in de samenleving. Het kritische standpunt van het IPO onderschrijft de erkenning van deze maatschappelijk ongerustheid over mogelijke (negatieve) gevolgen van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid.

De inbreng van de woordvoerders
Jesse Klaver (GroenLinks) vatte de visie van provincies goed samen door aan te geven dat de voorgestelde wet een wassen neus dreigt te worden. Zijn voorstel om de bewijslast om te keren, zodat de aanvrager moet aantonen dat zijn uitbreiding geen gevolgen heeft voor de volksgezondheid, stuitte op weerstand bij Elbert Dijkgraaf (SGP). “Op deze microschaal aantonen dat een bepaald effect niet gaat optreden is per definitie onmogelijk” stelde hij.

SP-woordvoerder Henk van Gerven zei: “ik denk dat het IPO een punt heeft als het zich afvraagt of de plannen uitvoerbaar zijn”. In bredere zin vroeg Tjeerd Van Dekken (PvdA) zich af of wel alle provincies bezig zijn met een transitie naar duurzame veehouderij. Hij wil dat provincies daartoe een ‘verduurzamingsplan’ maken. Vervolgens kwam hij in de discussie met Marianne Thieme (PvdD) over de rol van het rijk in relatie tot provincies en gemeenten. Van Dekken meent dat een gezondheidseffecten-toets moet worden ingebouwd met een rol voor de GGD. Deze toets zou dan verplicht bij de vergunningverlening uitgevoerd moeten worden.

Carla Dik-Faber (CU) gaf aan dat zij bij voorkeur de provincies in stelling brengt. Zij waarschuwde voor de situatie “dat het kabinet met het wetsvoorstel de verantwoordelijkheden over de schutting gooit zonder wetenschappelijke onderbouwing. Gemeenten en provincies moeten dan sturen zonder handvatten.” Elbert Dijkgraaf vroeg zich ook hardop af “hoe het kabinet het IPO en de VNG hierbij gaat betrekken, zodat we een gedragen wetsvoorstel krijgen?” Hij sloot af met de constatering “Ik denk namelijk dat dit in het belang is van iedereen”.

Vervolg
Na de eerste termijn werd het debat geschorst in verband met overlap met een hoorzitting voedselveiligheid waarbij de woordvoerders aanwezig wilden zijn. Het vervolg wordt op een ander – nog nader te bepalen - moment ingepland. Op 15 september vindt het debat over de Initiatiefnota van Van Gerven (SP) over agrarische activiteiten en volksgezondheid plaats. Het IPO heeft haar standpunt – mede bij monde van woordvoerder Jan Jacob van Dijk (Gelderland, CDA) - ten aanzien van de Wet Dieren onder de aandacht gebracht in de aanloop naar deze twee debatten in de Tweede Kamer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet