NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vos mag bestreden met lichtbak

3 september 2014

Vossen, kippen en eieren combineren niet goed. Dat leidt al gauw tot schade aan pluimveehouders. Onlangs heeft de provincie Flevoland de bestrijding van vossen voor bepaalde situaties weer mogelijk gemaakt door gebruik te maken van lichtbakken. Dit laatste was een tijd lang omstreden.

Op 19 augustus 2014 heeft de provincie aan de Faunabeheereenheid Flevoland een ontheffing verleend voor het gebruik van lichtbakken bij het bestrijden van schade door vossen aan Freiland-kippenhouderijen.

Het gebruik van lichtbakken was vanwege een uitspraak van de Raad van State een tijdlang omstreden, omdat het niet in overeenstemming zou zijn met de Benelux-overeenkomst inzake de jacht. Maar door interventie van staatssecretaris Dijksma is bereikt dat het Comité van Ministers van de Benelux Unie het verbod tot het gebruik van lichtbakken heeft beperkt tot de jacht.

Afwijking bij schade
In het geval van schadebestrijding mag van het verbod worden afgeweken, mits dit in landelijke wet- en regelgeving geregeld is. Dat was echter al lang het geval, maar in de zaak die diende bij de Raad van State, werd betwijfeld of deze wet- en regelgeving wel in overeenstemming was met de overeenkomst die al eerder binnen Beneluxverband was gesloten.

Kunstlicht
Wettelijk gezien is er geen enkel beletsel tegen het gebruik van kunstlicht bij het bestrijden van vossen. In het Besluit beheer en schadebestrijding dieren wordt het gebruik van lichtbakken specifiek vermeld voor het bestrijden van vossen. Daarom hebben provincies in het verleden verschillende ‘lichtbakontheffingen’ verleend.

'Voswerende' maatregelen
Flevoland heeft de ontheffing echter zo omschreven dat het gebruik van de lichtbak dient als sluitstuk in een reeks van maatregelen: preventieve ‘voswerende’ maatregelen bij het bedrijf en het ruimen van vossenburchten in een straal rondom het bedrijf.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet