NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tips voor combinatie verblijfsrecreatie en natuur

26 augustus 2014

Op de Utrechtse Heuvelrug is er behoefte aan kwaliteitsverbetering en innovatie van verblijfsrecreatie. Ontwikkelingen moeten passen binnen de kaders van het EHS (Ecologische Hoofdstructuur) beleid, wat zekere beperkingen stelt aan nieuwe initiatieven omdat deze geen negatieve effecten mogen hebben op natuur.

In het kader van het Ruimtelijke Actie Programma is een handreiking tot stand gekomen in een samenwerking met diverse betrokken partijen (RECRON, Gebiedscoöperatie O-gen / Provincie, het Utrechts Landschap, de Natuur en Milieu federatie en de gemeente Utrechtse Heuvelrug).

De Handreiking verblijfsrecreatie en natuur op de Heuvelrug is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij verblijfsrecreatie in de natuur op de hele Utrechtse Heuvelrug: hetzij als ondernemer, ambtenaar of als medewerker van een natuurorganisatie in de nabijheid van verblijfsrecreatie. Deze handreiking wil bijdragen aan meer kennis en ook aan meer begrip en samenwerking tussen deze partijen. Zo staat er in dat verblijfsrecreatie en natuur ook goed samen kunnen gaan, bijvoorbeeld door zonering en integratie.

Zonering gaat over het behouden of verbeteren van stukken natuur binnen de recreatieterreinen. Integratie gaat over slimme vermenging: grasdaken, zandpaden et cetera maken een plek geschikt voor recreatie en natuur. De handreiking geeft nog meer praktische tips waarmee de betrokken partijen met elkaar aan de slag kunnen gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet