NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer samenwerking Gelders Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

16 sept 2014

Gelderland heeft een start gemaakt om te komen tot een effectiever en efficiënter Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Vanaf 1 januari 2016 gaat een nieuw stelsel in uitvoering en zijn collectieven verantwoordelijk voor een beter natuurresultaat met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Gelderland.

Collectieven
Een belangrijk onderdeel in de nieuwe aanpak zijn de gebiedscollectieven. In Gelderland zijn op dit moment drie collectieven in oprichting: Veluwe, Achterhoek en Rivierenland. Zij komen voort uit de bestaande agrarische natuurverenigingen en gaan contracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) afsluiten, en ook de controle en handhaving uitvoeren.

Gebiedsproces
Deze collectieven gaan samen werken met gebiedspartners, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en landgoederen maar ook de lokale natuur en milieuverenigingen aan het agrarisch natuur en landschapsbeheer. Dit stelt de nodige eisen aan collectieven, die zich ontwikkelen naar professionele collectieven voor de organisatie van het agrarisch natuurbeheer.

Samenwerken aan beheermogelijkheden
Het eerste resultaat waar nu aan gewerkt gaat worden is het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 dat al rond 1 december 2014 door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. In dit ontwerp-Natuurbeheerplan wordt de beheervraag aan de collectieven geformuleerd. In tegenstelling tot het verleden worden de ambitie, de doelen (internationale soorten vertaald in leefgebieden) en criteria (de randvoorwaarden) gezamenlijk geformuleerd in een gebiedsproces. Elk collectief werkt hier de komende maanden in verschillende bijeenkomsten samen aan met de verschillende partijen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet