NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GNMF krijgt regie voor meer natuur in Hattemerpoort

18 sept 2014

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) gaat als trekker met een groot aantal partijen, waaronder bewoners, aan de slag om projecten uit te werken voor natuur in de Hattemerpoort. Naast een uitvoeringsplan en inrichtingsschets gaat het ook om een samenwerkingsovereenkomst. Gedeputeerde Staten (GS) hebben hiervoor opdracht verleend aan het GNMF.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur en landschap: 'Het is mooi dat meerdere partijen het aandurven om de regie over de natuurontwikkeling ter hand te nemen. We hopen dat nog vele andere organisaties dit ook willen doen. Het is een manier om er voor te zorgen dat mensen zich meer betrokken voelen bij natuur.'

Actieve rol voor partners
Naar verwachting rondt de GNMF in mei 2015 het uitvoeringsplan af. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is voorzien in juli 2015. GS willen partners een actieve rol en meer verantwoordelijkheid geven bij het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk. Hiertoe hebben zij eind 2013 een oproep aan partners gedaan. De GNMF heeft zich gemeld om de plannen voor de Hattemerpoort uit te werken en krijgt daarvoor steun van de andere organisaties in het gebied.

Oproep aan bewoners
Naast de gemeenten Hattem, Heerde, Waterschap Vallei en Veluwe, Geldersch Landschap, LTO-Noord en Rijkswaterstaat zoekt de GNMF hiervoor ook contact met bewoners. Zij doet dit samen met IVN Gelderland, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, dat veel ervaring heeft met het betrekken van mensen bij hun omgeving.

Nieuwe natuur
Het gebied van de Hattemerpoort vormt de overgang tussen de Veluwe en IJssel en sluit aan op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. In dit gebied komt 232 hectare nieuwe natuur in de vorm van ooibos, moeras en stroomdalgraslanden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet