NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelders Faunaplan grofwild 2014-2019 goedgekeurd

12 sept 2014

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) weegt in haar beheerplan voor de komende jaren zorgvuldig de belangen van het duurzaam beschermen van het grof wild met die van verkeersveilig en schadebestrijding bij agrariërs, terreineigenaren en inwoners.

Verkeersborden met waarschuwing voor overstekend wild; bron provincie GelderlandDe ingediende zienswijzen op de ontwerp-besluiten vormen geen aanleiding voor de provincie om die te veranderen. De provincie keurt het faunabeheerplan voor de jaren 2014-2-19 definitief goed en verleent de gevraagde ontheffing aan de FBE.

Toets op hoofdlijnen
De Flora- en faunawet vormt het kader voor de taakverdeling tussen provincie en FBE. Het beheren van fauna is géén overheidstaak, maar de taak van grondeigenaren. In de FBE werken terreinbeheerders, landgoedeigenaren, landbouwers, jagers en gemeentenj daar samen aan. In hun faunabeheerplan grof wild (edel- en damhert, wild zwijn, ree) beschrijven zij hoe zij de faunna beheren en schade bestrijden. De provincie toetst op hoofdlijnen of de FBE daarbij de verschillende belangen zorgvuldig afweegt. Daarnaast toetst de provincie het FBE-plan op het provinciale beleid uit de kadernota Faunabeleid uit 2012 en het rasterbeleid uit 2013.

Goed voor inwoners, natuur en economie
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “ Het flexibel beheer van de FBE biedt ruimte aan afschotvrije zones voor grofwild maar geeft de FBE ook mogelijkheden om verkeersonveilige situaties door grofwild, openbare orde problemen of landbouwschade aan te pakken. Dat is goed voor de inwoners, de natuur en economie in Gelderland”.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet