NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel doodt beschermde gans ook in de winter

10 sep 2014

Provinciale Staten van Overijssel hebben de overwinterende ganzen in Overijssel vogelvrij verklaard. Natuurmonumenten is zeer teleurgesteld: Overijssel is de enige provincie in Nederland waar een breedgedragen ganzenakkoord tot nu toe onmogelijk is gebleken.

In ruil voor de winterrust voor trekganzen was Natuurmonumenten bereid om het aantal standganzen die in de zomer voor landbouwschade zorgen, hoe pijnlijk ook, terug te brengen. Aan zo’n akkoord wil de provincie helaas niet meewerken. Zo zal de schade aan de landbouw niet kleiner worden en komt van de bescherming van de ganzen niets terecht. Het besluit levert volgens de natuurorganisaties alleen maar verliezers op.

In tegenstelling tot Overijssel zijn andere provincies wel bereid afspraken te maken over de winterrust voor trekganzen. In de winter is nauwelijks sprake van schade aan grasland. Op percelen waar wel schade kan komen, worden de ganzen verjaagd. Dit werkt in combinatie met een aantal rustgebieden goed.

Natuurmonumenten is steeds bereid geweest om in overleg te treden met de provincie Overijssel en blijft bereid om hier samen uit te komen. Het is echter duidelijk dat dit niet van één kant kan komen. De natuurbeschermer gelooft in constructief overleg, maar dat is tot nu toe helaas niet mogelijk gebleken. Natuurmonumenten wacht af welke verdere stappen de provincie nu onderneemt. De provincie heeft laten weten, als laatste middel, onder politiedwang in de gebieden van Natuurmonumenten te komen jagen. Dit zou een unieke situatie zijn in de omgang van de overheid met Natuurmonumenten als vereniging die opkomt voor de bescherming van de natuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet