NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eén aanpak natuur & recreatie Zuidwestelijke Delta

12 sept 2014

Om een efficiënte en gebiedsbrede aanpak voor ontwikkeling van recreatie en toerisme mogelijk te maken, zijn de natuur- en recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet gefuseerd tot het nieuwe natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Eerder dit jaar fuseerden twee andere recreatieschappen in de provincie Zuid-Holland om dezelfde reden.

Grevelingenmeer
Gedeputeerde Rogier van der Sande van de provincie Zuid-Holland kijkt vol vertrouwen vooruit: “Nu de twee recreatieschappen samen verdergaan, neemt ook in dit gebied de bestuurlijke drukte verder af. En kan in grotere samenhang efficiënter en effectiever invulling worden gegeven aan de recreatiemogelijkheden in een uniek stukje Nederland”.

Overheid, markt en maatschappij werken samen
Het nieuwe Deltaschap geeft op strategisch niveau sturing aan de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme. Gemeenten dragen zorg voor de lokale invulling en het beheer en krijgen meer mogelijkheden om lokaal beslissingen te nemen. Het is de bedoeling dat ook de markt wordt betrokken om bij te dragen aan een recreatief aantrekkelijk landschap met voorzieningen, die aansluiten bij de huidige behoeften van toeristen en recreanten. Ook initiatieven en bijdragen vanuit de maatschappij zijn welkom.

Versnippering tegengaan
Gedeputeerde van de provincie Zeeland, Carla Schönknecht vindt de fusie in het deltagebied een flinke stap in de goede richting. Zij pleit voor één gemeenschappelijke regeling voor de gehele Zuidwestelijke Delta. Schönknecht: “We moeten de versnippering tegengaan. Dat kan heel goed door één schap te vormen dat richting geeft aan de gehele Zuidwestelijke Delta. Daarvoor moeten we ook over de provinciegrenzen heen afspraken kunnen maken.”

Behalve de twee betrokken provincies kijken ook de gemeenten die onderdeel uitmaken van het nieuwe natuur- en recreatieschap uit naar een vruchtbare samenwerking. Het gaat om de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Hellevoetsluis, Cromstrijen en Bernisse.

Aantrekkelijk gebied voor toerist en recreant
Het gebied dat het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta omvat is aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Het gebied - bestaand uit Grevelingen en Haringvliet - biedt volop watersportmogelijkheden en kent een grote diversiteit aan vogels en planten.Grevelingen is tegelijkertijd het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Ook het eiland Tiengemeten - het allerlaatste echte eiland van Zuid-west Nederland - biedt volop recreatiemogelijkheden in een bijzonder natuurrijke omgeving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet