NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EZ en provincies sluiten convenant over transitie DLG

11 sept 2014

Begin 2015 gaan 400 formatieplaatsen van Dienst Landelijke Gebied (DLG) over naar de provincies. De afgelopen maanden hebben het ministerie van Economische Zaken, DLG en de provincies zich zorgvuldig voorbereid op deze transitie, die onderdeel uitmaakt van de decentralisatie van het natuurbeleid van het rijk naar provincies. Nadere afspraken over de transitie zijn vastgelegd in een convenant waar de 12 provincies afzonderlijk mee hebben ingestemd. Ondertekening van het convenant vindt in september plaats.

Provinciale inrichtingsplannen
Carolien de Boer, transitiemanager DLG bij het IPO, is trots op het bereiken van deze mijlpaal: “Met dit convenant zijn de afspraken over de transitie voor iedereen helder. Het is een mooi resultaat waar alle partijen de afgelopen maanden flink in hebben geïnvesteerd.” De maanden voor de zomer zijn met name besteed om de personele kant van de transitie goed te regelen: “Er zijn door EZ afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad van DLG en de vakbonden over de condities waaronder de personele overgang plaatsvindt. Daarnaast hebben alle provincies inrichtingsplannen gemaakt waarin wordt beschreven hoe de nieuwe taken en functies in de provinciale organisaties een plaats krijgen. Die zijn met de provinciale Ondernemingsraden afgestemd”

Plaatsingsproces
In september begint het plaatsingsproces. Uiterlijk op 1 december 2014 krijgen de provincies van het ministerie een lijst met voorgedragen medewerkers. Hierbij zal een zogenaamde Plaatsingadviescommissie (PAC) een belangrijke rol gaan spelen. Deze PAC gaat adviseren bij het plaatsingsproces. De Boer: “‘Zorgvuldigheid’ is in dit proces het codewoord. De Commissie gaat hier tijdens het plaatsingsproces op toezien. In de PAC zijn zowel het ministerie als de provincies vertegenwoordigd, dat maakt dat ik veel vertrouwen heb in het verdere proces.”

Overdracht van middelen
De overdracht van onder andere archieven, data, ICT en projecten zal de komende tijd veel inspanning vergen van DLG en de provincies. Bij deze tweede fase in de transitie is maatwerk mogelijk en zullen provincies verschillende tempo’s hanteren.

Belangrijkste afspraken kort op een rij
400 formatieplaatsen gaan begin 2015 over van DLG naar de provincies. Het ministerie van EZ doet uiterlijk op 1 december 2014 een voordracht tot plaatsing van medewerkers bij de verschillende provincies. Er wordt vanaf 2016 structureel €41 miljoen per jaar aan het Provinciefonds toegevoegd; in 2015 zal dat 10/12 van 41 miljoen zijn gelet op de overgang van de formatieplaatsen per 1 maart 2015.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet