NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Van bermgras naar het ‘Groene goud’

25 sept 2014

Wanneer gaan we bermgras zien als hoogwaardige grondstof voor bijvoorbeeld bio raffinage in plaats van laagwaardig product of zelfs afval? Dat was de vraag die vanuit ruim 150 deelnemers van zowel overheden, kennisinstellingen als bedrijfsleven, werd gesteld. De aanwezigen uit het hele land hebben woensdag 24 september 2014 in een werkconferentie nagedacht over innovatiekansen voor gras.

Er liggen veel kansen om te innoveren met gras, onder andere op het gebied van vergisting, verpakking en bouwmateriaal. Om deze kansen te kunnen benutten is door de hele keten actie nodig:

  • Bedrijven en kennisinstellingen moeten samenwerken om innovaties praktisch toe te passen, tussen bedrijven moet het vertrouwen groeien, zodat partnerschappen ontstaan.
  • De overheid moet innovatiever aanbesteden en langjarige contracten aangaan.
  • Om innovaties te stimuleren moeten oplossingen gezocht worden voor belemmerende wet- en regelgeving.

Ontmoetingsplek
Voor iedereen die werkt aan of met gras bood de middag pitches en workshops. De mix van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zorgde voor levendige discussies. Daarnaast was de conferentie een goede plek voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen om samenwerking te verkennen. Belangrijk, want het ‘Groene Goud’ kan alleen samen tot stand worden gebracht. Door samen te werken en kennis te delen kunnen stappen worden gezet om berm- en natuurgras meer waarde te geven.

Wie neemt de leiding?
De grote vraag is wie de keten (van gras tot product) moet gaan organiseren, omdat iedereen daar een rol in heeft. De overheden, waaronder de provincie Flevoland, zijn in Nederland de grootste aanbieder van berm- en natuurgras. Flevoland zal samen de Amsterdam Economic Board en met de gemeentes Haarlemmermeer en Amstelveen oriënteren op extra mogelijkheden vanuit de overheid. De met het ministerie van EZ en andere partijen eerder gesloten Green Deal Grassen en gewassen faciliteert het wegnemen van belemmeringen voor innovatie.

Geslaagde samenwerking
Provincie Flevoland en de Amsterdam Economic Board hebben deze werkconferentie samen georganiseerd. Beide partijen kijken tevreden terug op de bijeenkomst en de inbreng van de aanwezigen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet