NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Van Gras naar Gas

10 okt 2014

Uit de bermen van de provincie Utrecht wordt jaarlijks ruim 5 ton bermgras gemaaid. Nu is dat nog afval, maar in de nieuwe aanbesteding voor het bermonderhoud stelt de provincie een andere eis: het gras moet worden verwerkt tot biogas. Een bruikbare en duurzame energiebron die na zuivering terug naar het net kan voor huishoudens.

De aanbesteding van de provincie Utrecht is de tweede aanbesteding in Nederland waarin aan het groenonderhoud ook eisen worden gesteld aan de wijze van eindverwerking van het vrijgekomen materiaal. De aannemer wordt ervoor verantwoordelijk. De provincie zorgt aan de andere kant voor het bij elkaar brengen van ondernemers die samen kunnen zorgen voor de verwerking van het gras.

Dat heeft geresulteerd in een samenwerking met meerdere ondernemers in Woudenberg /Scherpenseel. Een boer bouwt een biovergistingsinstallatie die het bermgras samen met mest kan verwerken tot biogas. Een ander bedrijf wil een innovatieve vergassingsinstallatie bouwen waarbij ook biogas wordt geproduceerd. Een derde bedrijf wil het groengas gaan benutten om hun bedrijfsproces te vergroenen. De biogshub zal deze drie bedrijven verbinden. Een mooi voorbeeld van circulaire economie: De een heeft afval, de ander verwerkt het tot een product, wat de volgende dan weer gebruikt.

ARBOR
De Provincie Utrecht is partner in het Europese project ARBOR (Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Raw Material). ARBOR is een Interreg IVB NWE project waarin 13 partners uit 6 regio's in Noord West Europa samenwerken om het duurzaam gebruik van biomassa in noord west Europa te verbeteren. De deelnemende landen zijn: Nederland, België, Duitsland, Engeland, Ierland en Luxemburg. In Nederland zijn ook Wageningen en DLV Plant als partner betrokken bij het project. De missie van ARBOR is het stimuleren van een innovatieve, duurzame aanpak voor de productie van energie uit biomassa in Noord-West Europa (NWE).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet