NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Duurzaam bodembeheer goed voor milieu en veehouderij

10 okt 2014

Teveel stikstof en fosfaat bij bemesting leidt tot verontreiniging van de grond en het oppervlaktewater. Vanuit het Programma Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht is daarom het project Duurzaam Bodembeheer gestart samen met provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. Doordat melkveehouders gericht naar de bodemstructuur keken werd de bemesting precies gedoceerd. De diervoeding werd aangepast, wat leidde tot minder fosfaatuitstoot. Zelfs een zorgvuldig gebruik van landbouwmachines droeg bij aan een betere bemesting, zo bleek.

Ruim 200 boeren in Utrecht en Gelderland hebben in dit kader aangetoond dat een goed gedoceerde bemesting niet alleen goed is voor het milieu, maar ook kan leiden tot een beter bedrijfsresultaat. Gezamenlijk brachten zij het afgelopen jaar 1,1 miljoen kilo minder stikstof en fosfaat in de grond. Toch steeg de opbrengst van grasland met 300 kilo per hectare en van maïsland met 600 kilo per hectare.

Van de 217 deelnemende melkveehouders zetten 110 nog een stap verder. Naast een uitgebreide bedrijfsanalyse, brachten zij de volledige mineralenkringloop op het bedrijf in kaart volgens de methode van de Kringloopwijzer. Hierdoor is te zien hoe het bedrijf scoort op verschillende onderdelen zoals bodem en klimaat. De score wordt in een kringloopcertificaat zichtbaar gemaakt.

In de toekomst kan de Kringloopwijzer zich verder ontwikkelen en mogelijk een rol spelen bij verdere bedrijfsontwikkeling of het positioneren van melkproducten in de markt. De agrarische natuurvereniging Vallei Horstee, die het project uitvoerde, onderzoekt nu met de partners uit het project hoe de verdieping van de Kringloopwijzer in een vervolgproject kan worden opgepakt.

Het project Duurzaam Bodembeheer liep van 2010 tot 2014 en werd deze zomer feestelijk afgerond met de uitreiking van muurschildjes aan de deelnemende 217 melkveehouders.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet