NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overheid en Markt bundelen krachten voor een klimaatbestendig Nederland

9 okt 2014

Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen gaan er samen voor zorgen dat ons stedelijk gebied in 2050 beter is ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze ambitie ligt vast met het tekenen van een intentieverklaring tijdens het festival ruimtelijke adaptatie. De ruim 90 partijen die de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie ondertekenden, vertegenwoordigen 10.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Door kennis en ervaring met elkaar te delen is een begin gemaakt om de ambitie in te vullen. Het festival is een initiatief van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en vond plaats op 9 oktober in Utrecht.

Samen nadenken over oplossingen
Een goede kwaliteit van de leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goed functionerende steden. Overstromingen en toenemende kans op hevige neerslag, droogte en hitte tasten deze kwaliteit aan. Deze zomer waren de gevolgen van extreme neerslag duidelijk zichtbaar voor de inwoners van Nederland. We willen ons land zoveel mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. Zowel binnen- als buitendijks en op regionaal en lokaal niveau. De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, die op Prinsjesdag verscheen, stimuleert en bindt alle overheden om dit daadwerkelijk te gaan doen.

Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie
Met de ondertekening van de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie geven - behalve overheden - ook marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een coalition of the willing te vormen. Om te zorgen dat de steden en dorpen in 2050 klimaatbestendig zijn, streven de partijen ernaar om klimaatbestendig en waterrobuust inrichten uiterlijk in 2020 integraal onderdeel te laten zijn van hun beleid en handelen. Naast de algemene intentieverklaring, werden er ook tien regionale en lokale intentieverklaringen ondertekend. Hieruit blijkt dat partijen samen concreet aan de slag willen gaan.

Kennis en ervaring delen
Om kennis en ervaring te delen is het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgezet. Er is onder meer een kennisportaal (www.ruimtelijkeadaptatie.nl) waar veel actuele data, methodieken en voorbeelden te vinden zijn. Overal in het land zijn mensen al bezig met het klimaatbestendig inrichten van steden en dorpen. Die ervaring is waardevol voor degenen die nog moeten beginnen. Ook staat er een team van deskundigen klaar om mensen op weg te helpen met klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een klimaat stresstest, het formuleren van doelen en adaptatiestrategieën en het verankeren hiervan in beleid en projecten.

Peilstok
Tijdens het festival werden 16 projecten uitgelicht die meedoen aan de Peilstok. Dat is een prijs voor gerealiseerde of bijna gerealiseerde projecten om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. De nominaties worden bekend gemaakt tijdens het Deltacongres op 6 november. De Peilstok wordt uitgereikt op 28 november tijdens de nationale manifestatie ‘Hitte in de delta – opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat’.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet