NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

50 miljoen voor Nederlandse kennisinstellingen bij binnenhalen Europees onderzoeksgeld

9 okt 2014

Vanaf 2015 stelt staatssecretaris Sander Dekker (wetenschap) structureel €50 miljoen beschikbaar voor onderzoekers van hogescholen, universiteiten en publieke kennisinstellingen die Europese onderzoeksubsidies binnenhalen. Op die manier hoopt Dekker dat de Nederlandse wetenschap even succesvol kan blijven met het binnenhalen van Europese onderzoeksubsidies als de afgelopen 7 jaar. Dit staat in de brief Voortgangsrapportage bedrijvenbeleid die vandaag aan de Tweede Kamer is verzonden, in de wetenschapsvisie die Dekker samen met minister Bussemaker in november zal uitbrengen, wordt aangegeven hoe dit geld ingezet wordt.

Staatssecretaris Dekker: “Met deze €50 miljoen helpen we instellingen om onderzoeksgeld uit Europa binnen te halen. De afgelopen jaren zijn Nederlandse kennisinstellingen daarin al zeer succesvol geweest. Maar nu er in Horizon 2020 nog meer Europees geld beschikbaar is voor onderzoek en innovatie, willen we Nederlandse instellingen ondersteunen bij de matching. Daarmee creëren we een hefboom om ook de komende jaren weer succesvol te zijn.”

Matching
Wanneer aan een onderzoeker een Europese subsidie wordt toegewezen, is dit in vele gevallen niet voldoende om het gehele onderzoek te kunnen uitvoeren. De instelling betaalt dan de kosten voor bijvoorbeeld de faciliteiten, die niet worden vergoed door de subsidie. Dit heet matching. Hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen ervoeren de afgelopen jaren een hoge matchingsdruk, die nu verlicht wordt met deze bijdrage van €50 miljoen.

Succesvol
De Nederlandse wetenschap is zeer succesvol in het binnenhalen van Europese onderzoeksubsidies, zo werd er in de afgelopen 7 jaar 3,4 miljard verworven. Dat is bijna anderhalf keer zoveel als Nederland via de EU-begroting bijdraagt. Het Europese onderzoeksbudget is in het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 met zo’n 40% vergroot en mede daarom wordt de €50 miljoen matchingsgeld in onderzoek geïnvesteerd om er voor te zorgen dat de Nederlandse wetenschap even succesvol zal blijven met het aantrekken Europees onderzoeksgeld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet