NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inrichting Mariapeel stap dichterbij

9 okt 2014

De adviescommissie Mariapeel heeft de eerste stappen gezet om te komen tot een eensluidend advies over de inrichting van de Mariapeel. In een eerste bijeenkomst zijn hier de uitgangspunten voor vastgesteld en zijn er afspraken gemaakt over de eerste werkzaamheden. Eind oktober verwacht de commissie een gedragen advies te kunnen presenteren.

Instellen adviescommissie
Eerder voorgestelde maatregelen stuitten op weerstand van de omgeving. Omwonenden hadden veel moeite met de voorgestelde boskap en vreesden bovendien overlast van muggen door de voorgestelde waterpeilverhoging. Vandaar het initiatief van de Provincie om een adviescommissie in te stellen.

Noodzakelijke werkzaamheden
Om praktijkkennis op te doen en de voortgang in de uitvoering niet te vertragen heeft de adviescommissie alvast ingestemd met het verrichten van enkele noodzakelijke werkzaamheden. Het gaat daarbij onder andere om een proef met het machinaal verwijderen van de trosbosbes om te bepalen of de aannemers kunnen waarmaken wat in hun plan van aanpak staat. Deze proef vindt halverwege volgende maand plaats.

Machines verrichten langs een traject van enkele honderden meters werkzaamheden. Ook wordt er aan de noord- en oostkant van het Grauwveen een stuk groen weggehaald. Tot slot worden in het kader van de Flora- en Faunawetvergunning de bestaande poelen van de vinpootsalamander vergroot. Om verstoring van de winterslaap van de salamander te voorkomen wordt hier de komende weken al mee gestart. Oud-Tweede Kamerlid en voorzitter van de advies­commissie Servaas Huys hecht waarde aan duidelijkheid. "We willen vooraf aangeven wat er gaat gebeuren en waarom. Zo ook nu met de voorgenomen werkzaamheden. Toch machines in het veld, maar afgestemd met de adviescommissie."

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen, Werkgroep Behoud de Peel, Agrarische Belangenvereniging Mariapeel, Dorpsraad Griendtsveen, Staatsbosbeheer, gemeente Horst aan de Maas, waterschap Peel en Maasvallei en de Provincie Limburg.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet