NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overstroom ik?

30 sept 2014

Bij de proefsluiting van de Maaslantkering heeft minister Schultz-van Haegen een nieuwe app en website gelanceerd, waarmee Nederlanders éénvoudig kunnen zien wat zij het beste kunnen doen bij een overstroming. Met de nieuwe app 'Overstroom ik?' is op postcodeniveau te zien hoe hoog het water komt bij een grote overstroming. Op de website www.overstroomik.nl staat wat je kunt doen bij een grote overstroming: zoek je in de buurt een veilige plek of kan je beter vluchten naar een ander hoger gelegen gebied?

Nederland is goed beschermd tegen overstromingen, maar blijft kwetsbaar. De zeespiegel stijgt, het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Er moet dus hard gewerkt om ons land te beschermen tegen water uit de zee, rivieren en grote meren. Er is ook veel te beschermen: 9 miljoen mensen en het hart van onze economie. Een gegeven is dat we de natuur niet kunnen beheersen. Het kan een keer misgaan. Dat kan over 100 jaar zijn of morgen. De gevolgen van een grote overstroming zijn ingrijpend.

Het IPO is blij met de ontwikkeling van deze website en app. Via de app en site wordt een stap gezet in de bewustwording van Nederlanders én wordt er concreter handen en voeten aan het principe van meerlaagsveiligheid gegeven. Beide kunnen op de steun van het IPO rekenen. Provincies zijn dan ook blij dat ze via de door provincies ontwikkelde overstromingsscenario’s bij konden dragen aan de inhoudelijke basis van beide producten.

Deze boodschap sluit ook aan op de nieuwe publiekscommunicatie 'Ons Water', waarmee het ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, de waterschappen, de provincies, veiligheidsregio’s, de gemeenten en de waterbedrijven mensen bewuster willen maken van het water als vriend en als vijand.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet