NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friese natuurbeheerders starten campagne tegen dumpers

30 sept 2014

Illegale afvaldumpers staan de komende drie maanden extra in de schijnwerper. De provincie Fryslân start namelijk samen met haar handhavingspartners een campagne tegen illegale stort van afval in de natuur. ‘Een dumper is een stumper’ heet de campagne die via televisie, posters en internet het publiek informeert over afvaldumingen. De gezamenlijke organisaties willen burgers en bedrijven ermee wijzen op hun verantwoordelijkheid.

“Elk jaar ruimen we duizenden kilo’s afval op uit natuurgebieden en langs wegen. Dat zorgt voor hoge kosten, maar nog belangrijker: het is schadelijk en gevaarlijk. En het ontsiert ons mooie Fryslân. Breng afval daar waar het hoort: in de milieustraat. Want afvaldumpers, daar rekenen we hard mee af.” Met deze boodschap vragen de partijen achter de campagne aandacht voor het probleem.

Grofvuil, chemische afvalstoffen en ander afvalmateriaal worden steeds vaker langs de kant van de weg of in natuurgebied gedumpt. Zo waren er in 2013 maar liefst 234 meldingen van illegale stort. In werkelijkheid is dat aantal nog hoger, want niet alles wordt gemeld. Het opruimen ervan kost de gemeenschap jaarlijks duizenden euro’s. Het is bovendien gevaarlijk voor het milieu en voor de mensen die van de natuur willen genieten.

Hoge boete
Het dumpen van afval is een zwaar milieudelict. Er staat dus een hoge boete op. Burgers die de overtreding begaan, krijgen een rekening van 750,- euro gepresenteerd. Voor bedrijven bedraagt de boete 1.500,- euro.

Afvaldumpers
Afvaldumpers zijn meestal onopvallende mensen. Het zou de buurman uit je straat kunnen zijn. Ze moeten de rommel uit de schuur kwijt en nemen niet de moeite om naar de milieustraat te gaan. Of ze willen niet betalen voor hun bouw- en sloopafval. Anderen proberen door het dumpen van afval hun kosten voor afvalverwerking zo laag mogelijk te houden. Dat gebeurt vooral in gemeenten die afrekenen op basis van de hoeveelheid afval per huishouden, het zogenaamde Diftar. Ook zaken uit het illegale circuit belanden nogal eens in de natuur, zoals henneprestanten of XTC-afval.

De campagne ‘Een dumper is een stumper’ is een initiatief van de provincie Fryslân, politie Fryslân, Staatsbosbeheer, it Fryske Gea en de Friese gemeenten. Zie ook www.fryslan.nl/afvaldumper.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet