NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bekroning voor samenwerking natuurbrug

30 sept 2014

De provincie Noord-Brabant en de Vlaamse provincie Antwerpen hebben samen de IENE Project Award 2014 gekregen voor hun gezamenlijke inspanning om één natuurbrug voor beide landen te bouwen.

Het gaat om de natuurbrug Kempengrens, die momenteel wordt aangelegd over de A67/E23 op de landsgrens. De natuurbrug is bijna klaar; de opening is woensdag 19 november gepland.

Het Iene, het Infra Eco Network Europe, is een Europese adviesorganisatie die deskundigheid bij elkaar brengt op het gebied van ecologie in relatie tot infrastructuur. Het bestaat uit onderzoekers en deskundige beleidsmakers. IENE adviseert ook aan de EU. IENE geeft de Project Award eens in de 2 jaar aan een bijzonder project met een voorbeeldwerking. ‘Onze natuurbrug heeft zich onderscheiden vanwege de bijzonder goed verlopen internationale samenwerking en de voorbeeldwerking die daar vanuit gaat naar andere landen’, aldus Johan van den Hout, gedeputeerde voor ecologie. ’Internationaal wordt dit gezien als een bijzonder mooi voorbeeld van internationale samenwerking.’

Vijf eco-types
Zowel de provincie Noord-Brabant als de Vlaamse overheden zagen de noodzaak van een goede en veilige oversteekplaats voor dieren over de snelweg A67/E23. Aanvankelijk werden hiervoor afzonderlijk plannen gemaakt. Geleidelijk ontstond het inzicht dat een gezamenlijke planontwikkeling effectiever en efficiënter zou zijn. Kempengrens wordt daarmee een internationale natuurbrug van 60 meter breed waar 5 eco-types op worden aangelegd. Door deze verbinding ontstaat een aaneengesloten natuurgebied dat groter is dan de Veluwe.

Speciaal ontwerp
Bij het ontwerp van de brug is veel aandacht besteed aan de aansluiting ervan op de omgeving. Op het oog lijkt het landschap op een natuurlijke manier over de weg heen te lopen. Het ontwerp zorgt er ook voor dat er zoveel mogelijk regenwater wordt vastgehouden. Zo kan een vochtige zone op de brug ontstaan. In het aangrenzende talud wordt een vleermuizenkelder aangelegd. Nederland en Vlaanderen betalen ieder de helft van de ongeveer 7,7 miljoen euro aanlegkosten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet