NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabant neemt meerderheidsbelang in Ruimte voor Ruimte

26 sept 2014

De provincie Brabant neemt een meerderheidsbelang in de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Op deze manier kan zij de opbrengsten van de maatschappij gebruiken voor het terugverdienen van € 103 miljoen aan saneringskosten van een agrarische sloopregeling.

De provincie koopt de belangen in de ORR van NIBC Bank en ingenieurs- en adviesbureau Grontmij voor in totaal € 18 miljoen.

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) is in 2001 opgezet om saneringskosten in de agrarische sector terug te verdienen via de ontwikkeling en verkoop van woningbouwkavels. In Ruimte voor Ruimte werkt de provincie Noord-Brabant samen met de Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling (BNG Gebiedsontwikkeling), NIBC Bank en Grontmij. De totale saneringskosten bedroegen € 216 miljoen. Die zijn gebruikt voor het slopen van 1,95 miljoen m2 aan stallen, glastuinbouw, overtollige bebouwing en voormalige militaire terreinen. De verkoop van woningbouwkavels heeft in de afgelopen tien jaar € 113 miljoen opgeleverd. Hierdoor resteert nog € 103 miljoen die terugverdiend moeten worden.

Terugverdienen
De ORR kan in de huidige markt niet zowel commerciële rendementen behalen als het restant van de saneringskosten terugverdienen. “Voor de provincie staat voorop dat wij het restant van de saneringskosten van € 103 miljoen terugverdienen,” aldus gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke ontwikkeling). De ontwikkelingsmaatschappij heeft een behoorlijk rendement behaald over de eerste negen jaar, maar kon dat in de veranderde woningbouwmarkt niet volhouden. De Boer: “Door een meerderheidsbelang te nemen, kan de provincie in overleg met BNG Gebiedsontwikkeling de uitgangspunten van de ontwikkelingsmaatschappij aanpassen. Voor BNG Gebiedsontwikkeling en de provincie is een wat lager rendement voldoende, omdat voor ons beide het maatschappelijke doel van de ORR prioriteit heeft. Dat kunnen we realiseren naast het terugverdienen van de saneringskosten.”

Uitkoop
Het aankoopbedrag van € 18 miljoen bestaat uit het aandeel van NIBC Bank en Grontmij in de boekwaarde, het overnemen van het aandeel in de achtergestelde leningen en het afkopen van de garantiebepalingen. NIBC Bank en Grontmij bezitten ieder 24% van de aandelen. Om dit besluit van Gedeputeerde Staten te kunnen uitvoeren worden Provinciale Staten gevraagd op 31 oktober het budget beschikbaar te stellen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet