NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht brengt buitenplaatsbiotopen in kaart

14 okt 2014

Buitenplaatsen bestaan uit meer dan alleen een hoofdgebouw. Bijgebouwen, lanen, waterpartijen, zichtlijnen en -velden, moestuincomplexen en parken, maken deel uit van een buitenplaats. Het geheel vormt een Buitenplaatsbiotoop. De provincie Utrecht heeft deze zones in kaart gebracht.

We zijn ons er soms niet van bewust dat een buitenplaats uit meer bestaat dan een hoofdgebouw met een oprijlaan. Als je het weet kun je er rekening mee houden. De provincie Utrecht wil gemeenten en eigenaren informeren en inspireren over deze zones. Met de publicatie ‘Utrechtse Buitenplaatsbiotoop’ zijn alle elementen in kaart gebracht. De publicatie reikt bouwstenen aan voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling op en om de buitenplaatsen. In een aantal buitenplaatszones is sprake van grote ontwikkelings- recreatie- en mobiliteitsdruk. Hier biedt het instrument bouwstenen aan voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling.

Buitenplaatsen zijn historisch erfgoed. Ze zijn van belang voor onze regio, omdat zij de regio aantrekkelijk maken om in te wonen en te werken. De provincie Utrecht heeft bijna 300 historische buitenplaatsen, dat is veel ten opzichte van andere provincies. De provincie richt zich op het beter toegankelijk maken van haar buitenplaatsen voor publiek, restauratie en behoud en ontwikkeling van de buitenplaatsenzones.

Begin november staat de biotoop op de website van de provincie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet