NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Handreiking kwaliteitswinst verblijfsrecreatie en natuur overhandigd

15 okt 2014

Op 9 oktober heeft gedeputeerde Ralph de Vries samen met Josja Veraart, adjunct-directeur van Natuur en Milieufederatie Utrecht, de Handreiking kwaliteitswinst verblijfsrecreatie en natuur op de Heuvelrug aangeboden aan RECRON-directeur Adrie van der Weyde en Heuvelrugondernemer Anneke Kuipers van RCN Het Grote Bos tevens voorzitter van de Raad van Advies van RECRON-ondernemers in Utrecht.

Op de Utrechtse Heuvelrug is er behoefte aan kwaliteitsverbetering en innovatie van verblijfsrecreatie. Ontwikkelingen moeten passen binnen de kaders van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) beleid, wat beperkingen kan stellen aan nieuwe initiatieven omdat deze geen negatieve effecten mogen hebben op natuur. In het kader van het Ruimtelijke Actie Programma is een handreiking tot stand gekomen in een samenwerking met diverse betrokken partijen (RECRON, Gebiedscoöperatie O-gen / Provincie, het Utrechts Landschap, de Natuur en Milieu federatie en de gemeente Utrechtse Heuvelrug).

De Handreiking kwaliteitswinst verblijfsrecreatie en natuur op de Heuvelrug is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij verblijfsrecreatie in de natuur op de hele Utrechtse Heuvelrug: hetzij als ondernemer, ambtenaar of als medewerker van een natuurorganisatie in de nabijheid van verblijfsrecreatie. Deze handreiking wil bijdragen aan meer kennis en ook aan meer begrip en samenwerking tussen deze partijen. Zo staat er in dat verblijfsrecreatie en natuur ook goed samen kunnen gaan, bijvoorbeeld door zonering (behouden van natuur binnen recreatieterrein) en integratie (slimme vermenging van natuur en recreatie bijv. met grasdaken).

Van der Weyde gaf aan blij te zijn met de tips en aandachtspunten die in de handreiking zijn uitgewerkt. Recreatieondernemers in de regio Heuvelrug hebben direct baat bij het in stand houden van natuurkwaliteit en zijn hierdoor in zijn ogen echte natuurbeschermers. Josja Veraart op haar beurt sprak de hoop uit dat het nuttige boekje niet in de lade verdwijnt, maar leidt tot concrete pilots en samenwerking. Tijdens de bijeenkomst toonde een filmpje de inzichten die gezamenlijk zijn verkregen bij de totstandkoming van de handreiking.

Gedeputeerde de Vries: "Verblijfsrecreatieondernemers en beleidsmedewerkers met concrete vragen over natuur of planologie kunnen terecht bij de provinciale recreatieloods. Dat is niet een gebouw waar we recreatiespullen hebben opgeslagen, maar een beleidsmedewerker bij de provincie die actief meedenkt bij casussen. Iemand die doorverwijst en de juiste partners en kennis aan tafel brengt met als doel het versnellen van procedures."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet