NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijkswaterstaat lanceert Vegetatielegger

16 okt 2014

Vandaag stelt Rijkswaterstaat de eerste versie van de Vegetatielegger vast. Een nieuw instrument dat helpt bij het onderhoud van begroeiing in onze uiterwaarden. 1.200 terreineigenaren en natuurbeheerders werkten mee aan deze Vegetatielegger tijdens een online consultatieronde. De Vegetatielegger is een nieuw onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken.

Begroeiing in de uiterwaarden
Nederland investeert miljarden in hoogwaterveiligheid. We bouwen dijken, stormvloedkeringen en zandmotoren. We geven rivieren de ruimte om water af te voeren. Maar het zijn niet alleen grote ingrepen die Nederland veilig houden voor overstromingen. Dijken en andere waterstaatswerken hebben onderhoud nodig om goed te blijven functioneren. Een legger is een instrument om dit onderhoud te organiseren.

Vegetatielegger
Vegetatie is een ander woord voor begroeiing. Bomen, struiken en heggen komen overal in de uiterwaarden voor. Het levert prachtige natuur op, maar het heeft ook een keerzijde. Té veel begroeiing kan de afvoer van water afremmen. En juist bij extreem hoog water is een onbelemmerde doorstroming belangrijk.

Met de Vegetatielegger is voor het eerst een norm vastgesteld voor de hoeveelheid begroeiing die in de uiterwaarden van de Maas- en Rijntakken mag staan. Op plaatsen in de uiterwaarden die het hardst meestromen moet de begroeiing zo glad mogelijk zijn. Op andere plaatsen mag de huidige begroeiing blijven staan, maar Rijkswaterstaat gaat voorkomen dat de uiterwaarden hier verder ‘verruwen’. De Vegetatielegger bestaat uit een overzichtskaart en regels, die samen aangeven welke begroeiing waar is toegestaan.

13.000 achtertuinen
Het terugdringen van de hoeveel heidebegroeiing is niet zo ingrijpend als het verhogen of verleggen van dijken. Toch heeft de norm voor begroeiing veel impact op de omgeving. Een groot deel van de uiterwaarden is namelijk in particulier bezit. Bewoners en ondernemers met een landgoed, camping of boomgaard krijgen voor het eerst met deze norm te maken. Daarom heeft Rijkswaterstaat veel aandacht besteed aan de communicatie met de 13.000 terreineigenaren in de uiterwaarden.

Online consultatieronde
Bij het opstellen van de Vegetatielegger maakte Rijkswaterstaat gebruik van luchtopnamen. Geavanceerde software ‘vertaalt’ deze luchtopnamen tot een kaart met vegetatieklassen, lijnen (heggen) en punten (bomen). Dit levert een kaart op die wel betrouwbaar, maar niet 100 procent foutloos is. Daarom vroeg Rijkswaterstaat hulp aan terreineigenaren om hun eigen terrein te controleren. Foutjes op de kaart konden ze doorgeven via een tijdelijk online platform. Hier konden ze ook terecht met vragen en opmerkingen over de Vegetatielegger.

1.200 reacties
Meer dan 1.200 terreineigenaren hielpen zo bij de totstandkoming van de Vegetatielegger. Rijkswaterstaat heeft de vele reacties gebruikt om de kwaliteit en de duidelijkheid van de Vegetatielegger flink te verbeteren. Voor de vaststelling van de Vegetatielegger – onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken - is een formele zienswijzeprocedure doorlopen. Dit leverde nog 51 reacties op.

Meer informatie:
De Legger rijkswaterstaatswerken en de Vegetatielegger zijn online beschikbaar via de pagina Leggers.

Het verwijderen van begroeiing gebeurt de komende jaren binnen het programma Stroomlijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet