NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrechtse Erfgoedparels digitaal

20 oktober 2014

Buitenplaatsen, kerken, molens en industrieel erfgoed: in de Utrechtse regio kun je 2000 jaar geschiedenis zien. Een rijkdom waar de provincie trots op is en die bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- leef- en vestigingsklimaat van deze regio. Daarom zorgt de provincie goed voor haar erfgoedparels. Met het fonds erfgoedparels verdeelt de provincie subsidies ten behoeve van broodnodige restauraties.

Op de digitale kaart erfgoedparels is te zien welke erfgoedparels de provincie van 2008 t/m 2013 heeft ondersteund in het kader van het fonds erfgoedparels, en waar de subsidie voor is gebruikt. De kaart is bedoeld voor eigenaren, gemeenten en overige betrokkenen. Om voor het fonds erfgoedparels in aanmerking te komen wordt door de eigenaren voldaan aan een aantal belangrijke criteria. De eigenaren moeten een aanzienlijk aandeel co-financieren . Verder moet het monument toegankelijk zijn voor publiek. In december 2014 wordt door Provinciale Staten weer besloten over de verdeling van 3 miljoen over 2014. De digitale kaart wordt dan weer bijgewerkt.

Erfgoedmonitor
Met behulp van de Utrechtse Erfgoedmonitor monitort de provincie de staat van onze rijksmonumenten. Zo is een totaalbeeld van de restauratiebehoefte van deze 2800 monumenten (met uitzondering van de woonhuizen) in Utrecht ontstaan. De erfgoedmonitor vormt de basis van de verdeling van het fonds erfgoedparels.

De monitor is gemaakt om inzicht te krijgen in de aard, omvang en ernst van de restauratieopgave, leegstand, herbestemming en huidig gebruik. Daarnaast wordt in beeld gebracht binnen welke erfgoed categorieën en binnen welke gemeente de problematiek het grootst is. Op basis van de resultaten van de monitor kunnen eigenaren, gemeenten, financiers en beleidsmakers komen tot een integrale aanpak van beheer en behoud van de monumenten. Utrecht is de eerste provincie die dit doet.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet