NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Faunapassage ‘Aan de Zuwe’ geopend

21 oktober 2014

Op 15 oktober is Faunapassage 'Aan de Zuwe' geopend, onder de Ingenieur Enschedeweg, de provinciale weg tussen Wilnis en Woerden (N212). Deze nieuwe faunapassage maakt deel uit van de ecologische verbinding tussen de (nieuwe) natuur in de Wilnisse Bovenlanden en de polder Groot Wilnis-Vinkeveen en biedt een veilige oversteek voor diersoorten als de otter, de noordse woelmuis en de ringslang.

De Wilnisse Bovenlanden en polder Groot Wilnis-Vinkeveen vormen een belangrijke verbindende functie tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Het valt in zijn geheel binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De Wilnisse Bovenlanden heeft als hoofddoelstelling natuur. In Groot Wilnis-Vinkeveen is versterking van de landbouwstructuur ook een belangrijk doel.

"De Provincie Utrecht stelt een toekomstbestendige natuur centraal in haar natuurbeleid. Het diverse Utrechtse netwerk van natuurgebieden is een belangrijk middel om dit te realiseren. Onze inzet richt zich voornamelijk op een robuust netwerk van verbonden natuurgebieden, in plaats van op kleine plekken zonder samenhang. Met deze faunapassage verbinden we twee unieke moerasgebieden in onze regio, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het natuurnetwerk in Nederland", aldus gedeputeerde Bart Krol over de faunapassage.

"De gemeente De Ronde Venen heeft een uitgestrekt en wijds buitengebied met een mooi groen en landelijk karakter. Daarvan willen we graag nu en in de toekomst kunnen blijven genieten. Ik ben er daarom ook trots op dat er zichtbare stappen worden gezet in de natuurontwikkeling met onder meer deze nieuwe faunapassage", vertelt wethouder David Moolenburgh.

Dick Boogaard, voorzitter van de Stuurgroepen De Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-Vinkeveen, is trots op deze ecopassage, die de natuur in beide polders verbindt. De stuurgroep regisseert namens Gebiedscommissie Utrecht-West in opdracht van provincie Utrecht de inrichting van beide polders. In de stuurgroepen zijn gemeente De Ronde Venen, het waterschap, natuur-en landbouworganisaties vertegenwoordigd. De provincie Utrecht is adviserend lid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet