NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer aandacht voor Nationale Parken

31 oktober 2014

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) ondersteunt het voorstel van PvdA en D66 om de herkenbaarheid en uitstraling van de nationale parken te vergroten. Dat zou er bijvoorbeeld toe moeten leiden dat meer toeristen deze nationale parken, als "iconen van de Nederlandse natuur" weten te vinden. De partijen hebben daarom een amendement ingebracht bij de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het beschikbaar stellen van € 1 miljoen in 2015. Geen rijkstaak Daarnaast hebben PvdA en D66 gepleit voor meer regie van het rijk, met de instelling van een aparte Raad voor de Nationale Parken. Dat staat haaks op de afspraak die het rijk bij de decentralisatie van het natuurbeleid heeft gemaakt, namelijk dat de nationale parken geen rijkstaak meer zijn. De provincies bepalen zelf hoe zij ermee willen omgaan. In elk geval dragen zij zorg voor het natuurbeheer in deze parken. Het rijk beperkt zich tot het aanwijzen van gebieden, op verzoek van Gedeputeerde Staten. De Staatssecretaris heeft in het debat benadrukt dat dit systeem ongewijzigd blijft. Ze gaat in overleg met provincies, natuurbeheerders en recreatieve organisaties bekijken hoe de branding en regionale inbedding van deze gebieden versterkt kan worden.

Oppepper
Gedeputeerde Rein Munniksma (Drenthe): “Meer aandacht op rijksniveau voor een goed functionerend stelsel van Nationale Parken is prima. Na eerdere bezuinigingen is dit ver weggezakt. Alleen we hebben geen behoefte aan nieuwe merken of een nieuwe "autoriteit". De samenwerking kan wel een oppepper gebruiken. Blijf inzetten op innovatie van een sterk merk. Dat is goed voor de Nederlandse natuurparels en geeft ook een extra prikkel aan de promotie van ons toeristisch product.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet