NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe natuur voor iedereen dankzij nieuwe ommetjes

30 okt 2014

Stukjes nieuwe natuur die de afgelopen jaren in Limburg zijn gerealiseerd, worden beter ontsloten voor het grote publiek. "Terreinbeheerders hebben weliswaar gezorgd dat de nieuwe natuurgebieden toegankelijk zijn, maar de ontsluiting door informatie en via voorzieningen als wandelroutes, paden en toeganghekjes, heeft vaak te weinig aandacht gekregen." Dat zei gedeputeerde Patrick van der Broeck bij de presentatie van het nieuwe 'Ommetje Wellerlooi'.

Hij juicht daarom initiatieven van vrijwilligers van harte toe en hoopt dat die in de hele provincie navolging krijgen. Daarom heeft de Provincie Limburg geld vrijgemaakt om nieuwe Ommetjes naar nieuwe natuur te realiseren. IVN District Limburg en de Stichting IKL zijn verzocht het project uit te voeren. Zij nodigen vrijwilligers van natuurorganisaties, buurt­en dorpsraden en verenigingen uit om ideeën voor ommetjes in te dienen.

Doel
Om nieuwe natuurgebieden te realiseren, heeft de Provincie Limburg de afgelopen jaren circa 1.900 hectare aan grond - kleine en grotere stukken verspreid over de hele provincie - aangekocht. Doel is om door de aanleg van nieuwe natuur, hoogwaardige natuurgebieden beter met elkaar te verbinden. Natuurbeherende organisaties en waterschappen krijgen subsidie om die nieuwe natuur aan te leggen. Eén van de voorwaarden daarbij is dat de terreinen toegankelijk zijn voor het publiek. "We willen mensen laten genieten in hun omgeving en hen plezier laten beleven aan het samen werken aan hun eigen landschap", aldus Van der Broeck. "Samen met IKL en IVN dagen we lokale initiatiefnemers uit om de nieuwe natuur rondom hun dorpen te ontdekken en te ontsluiten".

Initiatieven indienen
Lokale partijen, zoals natuur- en andere verenigingen, wijk- en dorpsraden en andere bewonersorganisaties, kunnen hun initiatieven voor ommetjes indienen via een aanmeldingsformulier dat vanaf maandag 20 oktober op de websites van IKL en IVN is te vinden. Daarop staan ook de criteria waaraan een ommetje moet voldoen. De ingediende ommetjes worden op volgorde van binnenkomst getoetst en, wanneer ze aan de criteria voldoen, gehonoreerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet